ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสำรวจความรู้ความเข้าใจของคนอเมริกัน เรื่องพลังงาน และสิ่งแวดล้อม


Earth Day หรือวันสิ่งแวดล้อมโลกคือ 22 เมษายนนี้ และองค์กรวิจัยอิสระชื่อ Public Agenda ได้สำรวจความรู้ของคนอเมริกัน เรื่องสิ่งแวดล้อมและพบว่า ขณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ คือ 90 % วิตกเรื่องราคาพลังงาน และ 83 % เป็นห่วงเรื่องการพึ่งพาด้านพลังงานจากต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่มีความกังวลน้อย กว่าเรื่องผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิง ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

การสำรวจยังพบด้วยว่า 40 % ของคนอเมริกันไม่ทราบว่า เชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่นน้ำมันปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ) คืออะไร และราว 50 % ไม่สามารถระบุแหล่งพลังงาน ที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (เช่นพลังลม พลังแสงอาทิตย์ และพลังน้ำ)

ผลการสำรวจนี้แสดงว่า การขาดความรู้ความเข้าใจของคนอเมริกัน ในเรื่องพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้ประชาชนไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในเรื่องนโยบาย และหน่วยงาน Public Agenda เรียกร้องให้ผู้นำทางการเมือง และสื่อมวลชนช่วยให้การศึกษาเรื่องนี้ เพื่อให้คนอเมริกันสามารถมีส่วนร่วมถกเถียงปัญหา และตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG