ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การรับประทานเห็ด และดื่มชาเขียว อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้


ขณะนี้มีรายงานผลการวิจัย ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้เพิ่มเติมว่า การรับประทานเห็ด และการดื่มชาเขียว ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่เต้านมได้ และการรับประทานผักอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วย

ตามรายงานการวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารด้านโรคมะเร็ง International Journal of Cancer นั้น อัตราการเป็นโรคมะเร็งทรวงอกในจีน ต่ำกว่าในประเทศตะวันตกบางประเทศ 4-5 เท่า นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Western Australia ที่ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพของผู้หญิงในประเทศจีน มากกว่า 2,000 คน ซึ่งราวครึ่งหนึ่งเป็นมะเร็งทรวงอกพบว่า ผู้หญิงที่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเห็ดทุกวัน วันละราว 10 กรัม มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งทรวงอกลดลง 6-14% และหากเป็นเห็ดแห้ง ผลในการป้องกันจะลดลงเล็กน้อย หรือลดความเสี่ยงลงราว 50%

และถ้าหากรับประทานเห็ด และดื่มชาเขียวเป็นประจำด้วยแล้ว จะเห็นประโยชน์มากขึ้นไปอีก จากการศึกษานี้ ผ้หญิงที่รับประทานเห็ด หรือดื่มชาเขียวด้วยเป็นประจำ จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งทรวงอกลง เกือบ 90%

นอกจากจะลดความเสี่ยวต่อการเป็นโรคมะเร็งแล้ว การรับประทานเห็ดและดื่มชาเขียว ยังช่วยลดความร้ายแรงของโรคมะเร็งที่จุดใดก็ตามที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วด้วย

ชาขียวนั้นมีสารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งนักวิจัยชี้ว่า เป็นสารที่ต่อสู้กับมะเร็งทรวงอก สำหรับในเห็ดนั้น นักวิจัยพบว่ามีสารต้านเนื้องอกที่อาจกระตุ้นการป้องกันตัว ของระบบภูมิต้านทาน และมีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่า เห็ดทำงานคล้ายกับตัวยาต้านมะเร็งทรวงอก

รายงานการศึกษาวิจัยอีกฉบับหนึ่งบ่งชี้ว่า การรับประทานอาหารผัก อาจช่วยป้องกันการเป็นโรคมะเร็งได้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสาXS
SM
MD
LG