ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลอเมริกันชุดใหม่ ให้ความสนใจด้านการผลิตพลังงานสะอาด ที่หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้


เท่าที่ผ่านๆ มา อุตสาหกรรมด้านพลังงานและรัฐบาลอเมริกัน มักให้ความสนใจต่อแหล่งพลังงานในรูปแบบเดิมๆ อย่างเช่นน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเป็นต้น แต่รัฐบาลอเมริกัน ชุด ปธน.บารัค โอบาม่า หันมาให้ความสนใจด้านเทคโนโลยี การผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้อีก

เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว ที่ผู้คนทั่วโลก ใช้ความร้อนของโลกให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นลงอาบในบ่อน้ำร้อน หรือการใช้แหล่งความร้อนใต้โลกมาสร้างพลังงานให้กับชุมชนในบางเมือง มาในขณะนี้ จากนโยบายของ ปธน.โอบาม่า ที่มุ่งส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน และสามารถหมุนเวียน นำกลับมาใช้ใหม่ได้

มีหลายบริษัทในอเมริกา ที่มุ่งจะใช้ประโยชน์จากความร้อนใต้โลก อย่างเช่นบริษัทที่ชื่อ เรเซอร์ เทคโนโลยี ที่เมืองโพรโว รัฐยูทาห์ คุณเกร็ก วิลสัน ประธานกรรมการของบริษัทบอกว่า จริงๆ แล้วพลังงานความร้อนจากใต้โลกนี้ สามารถจะนำมาสร้างพลังงานไฟฟ้า สนองความต้องการในประเทศสหรัฐได้ถึงกว่า 30% เลยทีเดียว

เทคโนโลยีของบริษัท เรเซอร์ เทคโนโลยี ในการใช้พลังงานความร้อนก็คือ ทางบริษัทมีโรงงานไฟฟ้าขนาด 10 เมกกะวัตต์ อยู่ที่รัฐยูทาห์ ซึ่งนำน้อร้อนจากบ่อใต้ดิน มาอุ่นขดลวดเย็น เพื่อใชห้เกิดไอน้ำขึ้น และไอน้ำนี้ จะไปขับเคลื่อนเครื่องจักรกังหันขนาดใหญ่ เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง ข้อดีของเทคโนโลยีนี้ก็คือ แหล่งน้ำร้อนนี้ไม่ได้สูญเสีย หรือถูกใช้หมดไป เพราะเมื่อมีการถ่ายทอดพลังงานความร้อนแล้ว น้ำเหล่านี้ก็จะถูกอัดฉีดกลับลงไปใต้พื้นโลกอีกครั้ง

รับฟังรายละอียเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG