ลิ้งค์เชื่อมต่อ

The Way We Will Be หรือ ทิศทางแห่งอนาคตของคนอเมริกัน ของ John Zogby


นับเป็นเวลา 25 ปีมาแล้วที่คุณ John Zogby แห่งสถาบัน Zogby International ได้เก็บรวบรวมผลการสำรวจประชามติของคนอเมริกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นรายงานเรื่องปรับเปลี่ยนแนวคิด และความฝันแบบคนอเมริกันหรือ American Dream ซึ่งในรายงานระบุไว้ว่า ทิศทางแห่งอนาคตของอเมริกานั้นค่อนข้างสดใส

คุณ John Zogby ได้รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันหลายพันคน เพื่อวิเคราห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ ที่อาจส่งผลต่อวิถีชีวิตและการเมืองอเมริกันในอนาคต และนำมาเผยแพร่ในหนังสือชื่อ The Way We Will Be หรือ ทิศทางแห่งอนาคตของคนอเมริกัน โดยคุณ Zogby ระบุไว้ว่า ปัจจุบัน คนอเมริกันอายุระหว่าง 18-29 ปีถือได้ว่าเป็นแกนนำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลก

คุณ Zogby เรียกคนอเมริกันรุ่นใหม่เหล่านั้นว่า พลเมืองโลกกลุ่มแรกของอเมริกา เนื่องจากประมาณ 56% ของคนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว ไปตามประเทศต่างๆ และมีมุมมองต่อโลกที่น่าสนใจ คนอเมริกันกลุ่มนี้ค่อนข้างนิยมชมชอบนโยบายต่างประเทศ แบบสมดุลของสหรัฐในตะวันออกกลาง ไม่ค่อยสนับสนุนสงครามกับอิหร่าน และยังพร้อมอ้าแขนรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม นักสำรวจประชามติผู้นี้มองว่าชาวอเมริกันรุ่นใหม่อายุ 18-29 ปีนี้จะช่วยยกระดับภาพพจน์ของอเมริกาในสายตาชาวโลก และช่วยปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศแบบด้านเดียวของสหรัฐได้

ในหนังสือ The Way We Will Be คุณ John Zogby ยังกล่าวถึงความเป็นเอกภาพของอเมริกาในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าความแตกต่างทางการเมือง และวัฒนธรรมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาจะค่อยๆ เลือนหายไป กลายเป็นความกลมกลืนมาทดแทน ดังจะเห็นได้จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ต่างมุ่งมองไปที่จุดหมายเดียวกันคือการแก้ไขปัญหาของประเทศ และเกิดความแตกแยกน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ

นักสำรวจประชามติผู้นี้ยังมองว่า ภาพลักษณ์ของคนอเมริกันในอนาคต จะไม่ผูกติดอยู่กับลัทธิวัตถุนิยมอีกต่อไป โดยจะมีลักษณะเป็นพลเมืองของโลกมากขึ้น คนคนอเมริกันรุ่นใหม่จะใส่ใจต่อปัญหาภายในของประเทศอื่นๆ มากขึ้น แม้จะไม่รู้ว่าประเทศนั้นอยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกก็ตาม และว่าเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ รวมทั้งอินเตอร์เนตจะช่วยให้คนอเมริกัน สามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับผู้คนในส่วนอื่นๆ ของโลกได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ในหนังสือ The Way We Will Be จะระบุไว้ว่าในอนาคต คนอเมริกันจะเชื่อถือไว้วางใจรัฐบาลน้อยลง แต่เนื่องเพราะความสามารถของคนอเมริกันในการปรับตัว เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ จึงพอสรุปได้ว่า อนาคตของอเมริกาค่อนข้างสดใสทีเดียว

คุณ John Zogby บอกว่าคนอเมริกันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ ของสิ่งต่างๆ และพร้อมปรับเปลี่ยนคำนิยามของความฝัน แบบอเมริกัน รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ คุณ Zogby สรุปส่งท้ายว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจเวลานี้จะย่ำแย่แค่ไหน แต่ศักยภาพในการฟื้นฟู และปรับตัวจะช่วยให้อเมริกาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ ซึ่งจะช่วยให้อเมริกา และโลกในอนาคตเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิม


XS
SM
MD
LG