ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมาเลเซีย มีแผนการตั้งศูนย์อนุรักษ์หมีอาทิตย์ แห่งบอร์เนียว


การตัดไม้ทำลายป่าซึ่งดำเนินมาเป็นปีๆ แล้วมีผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของ Sun Bear หรือหมีอาทิตย์บนเกาะบอร์เนียว ในรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย เรื่องที่ว่านี้กับเรื่องความต้องการอวัยวะของหมีไปทำยาจีน และประเพณีของท้องถิ่นที่นิยมนำหมีอาทิตย์ไปเลี้ยงกัน ทำให้หมีชนิดนี้ที่อยู่ตามป่าลดจำนวนลงอย่างมากมาย

นักวิทยาศาสตร์ และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังจัดทำแผนการขั้นสุดท้าย สำหรับการตั้งศูนย์อนุรักษ์หมีอาทิตย์แห่งบอร์เนียวเพื่อคุ้มครองหมีชนิดนี้ แผนการดังกล่าวจะมุ่งให้ความรู้แก่ประชาชน และการเอาหมีอาทิตย์ที่เลี้ยงไว้กลับไปปล่อยในป่า

หลังการศึกษาวิจัย และการหาเงินมาสนับสนุนเป็นเวลาสิบปีแล้ว ผู้ร่วมประสานงานของโครงการดังกล่าว เสี่ยว เต วองแห่งมหาวิทยาลัยมอนทานาของสหรัฐกล่าวว่า กำลังจะมีการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์หมีอาทิตย์แห่งนั้นแล้ว

ในบั้นปลายศูนย์แห่งนั้นจะดูแลหมีสี่สิบกว่าตัว ซึ่งจะอาศัยอยู่ในเขตสำหรับเลี้ยง ซึ่งจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกลางแจ้งอย่างน้อยสี่แห่ง คุณ เสี่ยว เต วองกล่าวว่าขณะนี้มีหมีอาทิตย์ในป่าแค่ไม่กี่ตัวจนทำให้สุดวิสัยที่จะนับจำนวนได้

รัฐซาบาห์กำลังเป็นส่วนสำคัญ ของการเพียรพยายามของโลก ที่จะคุ้มครองสัตว์ที่ตกอยู่ในอันตรายว่ากำลังจะสูญพันธุ์ เรื่องที่ว่านี้ส่วนหนึ่ง เนื่องมาจากการที่รัฐซาบาห์ประสพความสำเร็จ ในการสงวนป่าเขตร้อนส่วนที่ยังเหลืออยู่ ตามถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อย่างเช่นตามแนวฝั่งของแม่น้ำคินาบาตานกาน

ผลของเรื่องดังกล่าวทำให้คุณ เสี่ยว เต วองมั่นใจว่า จะสามารถคุ้มครองหมีอาทิตย์บนเกาะบอร์นียวมิให้สูญพันธุ์ได้สำเร็จ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG