ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยในเซเนกัล ทำเชื้อเพลิงชนิดใหม่ใช้แทนถ่าน


นักวิจัยในเซเนกัลทำเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งขึ้นมาใช้แทนถ่าน ซึ่งนอกจากจะสะอาดกว่า และช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีราคาถูกกว่าด้วย

ถ่านชนิดใหม่ที่นักวิจัยในเซเนกัลพัฒนาขึ้นมานั้น ทำจากเศษพืชผักผสมกับสารเหนียวอย่างดินเหนียว ปั้นเป็นก้อนกลมๆ เล็กๆ คล้ายถ่านดำธรรมดาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการทำความร้อนและหุงต้มกันมากันมาแต่ไหนแต่ไร ต่างกันตรงที่ ผลิตได้ง่ายกว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า จากวัสดุที่มีอยู่แล้ว หาได้ง่าย และหามาใช้ได้ใหม่เสมอในท้องถิ่น และเผาไหม้สะอาดกว่า เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

ผลิตภัณฑ์จากความคิดริเริ่มใหม่นี้ เรียกกันว่า Green Charcoal หรือถ่านเขียว กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฝรั่งเศส Pro Natura International ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาล เป็นผู้พัฒนาและผลิตออกมา คาดว่าจะนำออกเผยแพร่ไปยัง มาลี ไนเจอร์ มาดากัสการ์ จีน อินเดีย และบราซิลในอีกไม่ช้านี้ วัตถุดิบที่อาจหาได้ในท้องถิ่นได้แก่ ต้นฝ้าย เปลือกถั่ว เปลือกเมล็ดกาแฟ หรือ แกลบ แทนที่จะใช้ไม้มาเผาเป็นถ่าน

Guy Reinaud ผู้อำนวยการ Pro Natura International กล่าวว่า เทคโนโลจีนี้มีศักยภาพสูงสำหรับการใช้งานในเขตที่ประชาชนต้องใช้ถ่านหรือฟืนในการทำความร้อนและหุงต้ม

หลังจากทำงานวิจัยและพัฒนากันมา 14 ปี มีการผลิต Green Charcoal หรือ ถ่านเขียวออกวางขายเป็นครั้งแรกในเขต St. Louis ทางภาคเหนือของเซเนกัลซึ่งหาถ่านใช้ได้ยาก วัตุดิบที่ใช้คือ แกลบ ซึ่งหาได้ง่ายแทบไม่ต้องซื้อหา เพราะมีโรงสีข้าวอยู่หลายแห่งในบริเวณนั้น

ถ่านเขียวนั้นราคาตกกิโลกรัมละราว 7 บาท ขณะที่ถ่านดำธรรมดาราคาแพงกว่าถึง 3 เท่า การมีเชื้อเพลิงอื่นที่ราคาถูกกว่า ทำง่ายกว่า เผาไหม้สะอาดกว่า เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า และช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า แล้วยังเป็นเชื้อเพลืงที่สามารถทำหมุนเวียนออกมาไช้ได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง

Guy Reinaud ผู้อำนวยการ Pro Natura International กล่าวว่า การใช้ถ่านเขียวนั้น ช่วยในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการตัดไม้ทำลายป่า โครงการนี้ นอกจากจะช่วยชุมชนให้มีเชื้อเพลิงสะอาด ราคาถูกใช้แล้ว ยังจะช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซคาร์บ็อนไดอ็อกไซด์ ออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้ปีละราว 1,400 ตันด้วย


XS
SM
MD
LG