ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Green Seal องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐ


ผลการสำรวจในสหรัฐแสดงว่า มีคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยที่อยากซื้อสินค้า ซึ่งเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม แต่ผลการวิจัยอีกด้านหนึ่งก็แสดงว่า ผู้บริโภคอเมริกันยังไม่แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ใด ชิ้นไหน เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

ที่สหรัฐ มีองค์การเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมองค์การหนึ่ง ชื่อ Green Seal หรือดวงตราสีเขียว องค์การอิสระแห่งนี้ ตั้งขึ้นมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการขจัดความเข้าใจสับสน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษเป็นภัย หรือไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการออกตรารับรองผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด เรื่อยไปจนถึงพวกสีสำหรับทาที่ต่างๆ

นอกจากนี้องค์การนี้ ยังประเมินสภาพของสถานประกอบธุรกิจต่างๆ อย่างเช่นโรงแรม และกำลังเริ่มประเมินสภาพของภัตตาคารแล้วด้วย

สถานประกอบธุรกิจและภัตตาคารที่ได้มาตรฐาน ขององค์การ Green Seal ก็จะได้รับอนุญาติให้ได้รับดวงตราสีเขียว ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนได้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG