ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การออกกำลังการช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว


อาการหัวใจล้มเหลว คือการที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิตไปทำหน้าที่ต่างๆ ในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ และทั่วโลกมีผู้ป่วยเช่นนี้ราว 15 ล้านคน และราว 5 ล้านคนอยู่ในสหรัฐฯ

อาการทั่วไปของโรคหัวใจล้มเหลวคืออ่อนเพลียง่าย หายใจไม่ออก และบวมที่ขา เดิมนั้นแพทย์ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคนี้ใช้กำลังอย่างหนัก แต่ผลการศึกษาใหม่ชองมหาวิทยาลัยดุ๊คระบุว่าการออกกำลังกายภายใต้การควบคุมของแพทย์ จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวลดโอกาสการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและการเสียชีวิตลงได้ และทำให้ผู้ป่วยโรคนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายเลย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG