ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ สนับสนุนโครงการปฏิรูปการธนาคารของสหรัฐ และกลุ่มประเทศ G-20


อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ ผู้ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤติกาลการเงินแห่งเอเชียมาได้ สนับสนุนโครงการปฏิรูปการธนาคารที่สหรัฐ และประเทศกลุ่ม จี-20 มีแผนไว้ว่าจะทำ

ในปีพุทธศักราช 2540 ความหวั่นกลัวเกี่ยวกับเรื่องธนาคาร และการเป็นหนี้สินต่างประเทศทำให้ค่าเงินบาทอ่อนยวบ ทำให้ ประเทศไทยนำภูมิภาคเข้าสู่วิกฤติกาลการเงิน บริษัทการเงินหลายบริษัทปิดทำการ ธนาคารหลายแห่งรวมกิจการกับธนาคารอื่นๆ หรือไม่ก็ขายหุ้นจำนวนมากให้นักลงทุนต่างชาติ

ขณะนี้ ถึงแม้ธนาคารส่วนมากในเอเชียจะมีฐานะมั่นคง เมื่อเปรียบกันดูแล้ว แต่วิกฤติกาลการเงินโลกกำลังกระทบกระเทือนอุตสาหกรรมอื่นๆในภูมิภาค

เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค พึ่งรายได้จาการการส่งออกอย่างมาก และการที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาในสหรัฐและยุโรป ซึ่งทำให้การจำหน่ายสินค้าออกลดลงกำลังกระทบกระเทือนเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นอย่างหนัก ตามการพยากรณ์ เศรษฐกิจไทยจะหดตัวอาจถึงสี่เปอร์เซ็นต์ และคนอาจว่างงานถึงสองล้านคน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในเอเชียเกือบทุกประเทศก็ว่าได้ เริ่มดำเนินมาตรการกระตุ้นทางการคลังหลายอย่าง

แต่เราจะทำเช่นนั้นได้ชั่วระยะหนึ่ง ในบั้นปลาย เราจำต้องหันไปพึ่งการไหลเวียนของการค้าระหว่างประเทศ และบริการระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือ ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศทางเอเชียที่ถูกกระทบกระเทือนหลุดพ้นจากวิกฤติกาลการเงินโลก

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย สนับสนุนมาตรการปฏิรูปต่างๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเมริกัน ธิโมธี ไกต์เนอร์กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อกว้านซื้อหนี้เสียและหลักทรัพย์เสีย โดยท่านกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เมื่อมองในหลักการแล้วไม่มีทางเลือกอื่น ถ้าเราต้องการให้ระบบสินเชื่อทำงานอย่างเหมาะสม รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าแซกแซงในเรื่องนั้น และว่าเมื่อพิจารณาแผนการของนายไก๊ต์เนอร์อย่างละเอียดแล้ว จะเห็นว่าเป็นแผนการที่เหมาะสมทีเดียว"

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์กล่าวด้วยว่า แผนการฟื้นฟูระบบการเงินโลกของปรเทศกลุ่ม จี-20 กำลังเคลื่อนที่ไปถูกทิศทาง แต่ประเทศอุตสาหกรรมที่สำคัญๆจะต้องทำให้มั่นใจว่า การสนับสนุนเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศกำลังพัฒนาเหล่านั้น ไม่สามารถธำรงรักษามาตราการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจชุดใหญ่โตเหมือนของทางโลกอุตสาหกรรมนั้นไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปได้


XS
SM
MD
LG