ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์เจ้าหญิงซากุระบาน ตัวแทนชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตัน


ในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล Cherry Blossom หรือซากุระบานในกรุงวอชิงตัน ในเทศกาลนี้ จะมีการประกวดราชินีซากุระบานด้วย คุณเจษฎา สีวาลี มีการสัมภาษณ์ คุณชนัดดา วคินเดชา ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหญิงซากุระบาน ตัวแทนชุมชนไทยเข้าร่วมงานนี้

ปีนี้มีเจ้าหญิงซากุระบานตัวแทนของ 40 รัฐในอเมริกา และเจ้าหญิงซากุระบานตัวแทนจากอินโดนีเซีย สวีเดน ลิธัวเนีย ประเทศไทย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้าร่วมในการประกวด ซึ่งเจ้าหญิงซากุระบานเหล่านี้ ได้ร่วมกิจกรรมหลายต่อหลายอย่าง รวมทั้งการเข้าพบสมาชิกรัฐสภาอเมริกันด้วย

รับฟังรายละเอียดการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG