ลิ้งค์เชื่อมต่อ

A Whole New Mind หนังสือขายดีของ Daniel Pink


ตอนนี้มีหนังสือขายดีเกี่ยวกับแนวคิด เรื่อง "A Whole New Mind" โดยนักวิเคราะห์ธุรกิจ ชื่อ Daniel Pink ผู้แสดงความเชื่อว่า นานปีมาแล้วที่สังคมตะวันตกให้ค่านิยมสูงเกินไป แก่คนกลุ่มที่ใช้สมองหนักไปทางซีกซ้าย หรือที่เรียกว่า "left-brainers" อย่างนักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ และนักกฏหมายทนายความ แต่เขาเห็นว่าสังคมกำลังเรียนรู้ ที่จะเห็นคุณค่าของคนกลุ่มที่ใช้สมองหนักไปทางซีกขวาหรือ "right-brainers" มากขึ้น

คนกลุ่ม"right-brainers" เป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรร มีจินตนาการสูง อย่างผู้ที่ทำงานด้านศิลปะ นักดนตรี นักออกแบบ และนักเล่าเรื่องหรือนักประพันธ์ Daniel Pink เชื่อว่า การนำพลังความคิดของคนมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ยิ่งขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ และเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้

ที่ผ่านมา การเลือกงานอาชีพที่ต้องใช้สมองซีกซ้าย ดูเหมือนจะช่วยให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะประสพความสำเร็จ มีชีวิตมั่งคั่งไพบูลย์ มาตอนนี้ นักวิเคราะห์ธุรกิจ Daniel Pink กำลังพลิกกลับแนวคิดนี้

ในหนังสือเรื่อง "A Whole New Mind" Daniel Pink กล่าวว่า ความสามารถด้านสมองซีกซ้ายที่เคยมีความสำคัญที่สุด ใช้ไม่ได้แล้วในโลกทุกวันนี้ เขาบอกว่า ความสามารถด้านสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดคำนวณตัวเลข การคิดเชิงเหตุผล เป็นแนวตรงนั้นยังมีความสำคัญ แต่น้อยกว่าความสามารถทางด้านสมองซีกขวา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ศิลปะ สุนทรียภาพ การประดิษฐ์คิดค้น ดัดแปลงพลิกแพลง การออกแบบ การคิดอย่างมองภาพกว้าง ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นความสามารถที่มีความสำคัญที่สุดตอนนี้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG