ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องให้ประชาคมโลก ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาให้มากขึ้น


ผู้อำนวยการขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ กล่าวว่าประชาคมโลก ควรให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา เป็นมูลค่าสามหมื่นล้านดอลล่าร์ ในการส่งเสริมการผลิตด้านเกษตรกรรม

การเรียกร้องของเงินทุนช่วยเหลือดังกล่าว จะมีขึ้น ในขณะที่ความหวั่นเกรงกันมากขึ้นว่า ภาวะวิกฤติการณ์ทางการเงินของโลก อาจส่งผลให้มีคนอดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้นในปีนี้

ในการแถลงในวันจันทร์ ในการมาร่วมการประชุมส่วนภาคพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ หรือ FAO นายจาร์ค ดิอุฟ กล่าวว่าภาวะวิกฤติและเศรษฐกิจทั่วโลก จะทำให้สินเชื่อสำหรับเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนคนอดอยากหิวโหยในภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิกเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมส่วนภาคพื้นของ FAO หารือกันในหลายเรื่อง รวมทั้งปริมาณอาหาร การขาดแคลนน้ำ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ตามรายงานของ FAO นั้น จำนวนคนที่รับประทานอาหาร ไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย ในเอเชียและแปซิฟิก มีอยู่ราว 40 ล้านคน ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2543-2548 แต่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น มีคนอดอยากหิวโหยเรื้อรังเพิ่มขึ้นอีกราว 41 ล้านคน เฉพาะในเอเชีย ขณะนี้มีคนอดอยากหิวโหยราว 600 ล้านคน ในส่วนภาคพื้นส่วนนี้ และมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


XS
SM
MD
LG