ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.บารัค โอบาม่า ประกาศแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ด้านอัฟกานิสถาน


เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีบารัค โอบามาประกาศแผนยุทธศาสตร์ใหม่ด้านอัฟกานิสถาน และปากีสถาน ซึ่งรวมมาจากการพิจารณาทบทวนของฝ่ายต่างๆในรัฐบาล แผนการใหม่นี้รวมทั้งการฟื้นฟูบูรณะในอัฟกานิสถาน การประนีประนอมกับพลพรรคทาลีบานแนวเป็นกลาง และปราบปรามพลพรรคแนวรุนแรงแข็งกร้าวที่โจมตีในอัฟกานิสถาน

ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจัดให้การยังความปราชัยแก่พลพรรคอัลไคดาห้ และผู้ก่อการร้ายกลุ่มอื่นๆ ในอัฟกานิสถานและปากีสถานเป็นเรื่องสำคัญลำดับสูงในแผนยุทธศาสตร์ใหม่

ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า สหรัฐเข้าไปปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน เพื่อต่อสู้กับศัตรูเดียวกันที่เป็อันตรายคุกคามสหรัฐ มิตรประเทศ และพันธมิตร และประชาชนของอัฟกานิสถาน และของปากีสถานผู้ต้องรับเคราะห์เป็นทุกข์จากพลพรรคแนวรุนแรงแข็งกร้าวสุดกู่ ที่ก่อความรุนแรง แต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่า สหรัฐจะนำในการให้ความช่วยเหลือด้านพลเรือนแก่อัฟกานิสถานด้วย โดยการฝึกอบรมกำลังรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหม่ ของอัฟกานิสถาน และปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัย สำหรับประชาชนอัฟกานิสถาน ส่วนหนึ่งนั้นโดยการส่งกำลังทหารสหรัฐไปเพิ่ม

นอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่า จะให้ความช่วยเหลือแก่ปากีสถานเป็นมูลค่าปีละ 1,500 ดอลล่าร์เป็นเวลา 5 ปีเพื่อปรับปรุงกำลังรักษาความมั่นคง และเศรษฐกิจ

เจ้าหน้าที่อาวุโส กล่าวว่าแนวยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีโอบามา จะมีความจำกัดกว่าของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุช อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ในแผนนั้น ก้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของประธานาธิบดีจอร์จ บุชเช่นกัน

พลเรือเอก Mike Muller นายทหารผู้มีส่วนอย่างมากในการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านอัฟกานิสถาน และปากีสถานทั้งในช่วงรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ บุช และช่วงรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา กล่าวว่าแผนการใหม่ต่างจากแผนเดิมมาก โดยมุ่งเน้นที่พลเรือน และการเติบโตเข้มแข็งอย่างรวดเร็วของกำลังรักษาความมั่นคง ของอัฟกานิสถานให้ดูแลตัวเองได้ และมุ่งในโครงการ 5 ปีในปากีสถาน

แต่ผู้สันทัดกาณีอีกคนหนึ่งเห็นว่า แผนการใหม่เป็นการแทรกแซงทางทหารต่างประเทศมากเกินไป และเป็นการดำเนินความพยายาม ที่หวังผลสูงส่งเกินไปในการที่จะสร้างประเทศใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยแบบชาติตะวันตก

ประธานาธิบดีคนก่อนของสหรัฐ จอร์จ บุช เคยพูดถึงความต้องการที่จะให้มีสังคมประชาธิปไตยในอัฟกานิสถานที่เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ในภาคพื้นส่วนนั้น ส่วนประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้ใช้คำว่าประชาธิปไตย แต่ก็กล่าวถึงหลักการประชาธิปไตย อย่างการเลือกตั้ง และสิทธิมนุษยชน

ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่า การที่จะให้กลุ่มก่อการร้ายหมดไปจากอัฟกานิสถานในระยะยาว สหรัฐจะต้องช่วยให้อัฟกานิสถาน สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีความสามารถ และรับผิดชอบได้มากขึ้น


XS
SM
MD
LG