ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของพม่า ขอให้รัฐบาลไทยสนใจเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของชนกลุ่มน้อย


พม่าชี้ การที่ไทยเสนอเป็นคนกลางสำหรับการเจรจาสันติภาพ ระหว่างพม่ากับชาวกะเหรี่ยง ไทยควรมองที่ประเด็นปัญหารากเหง้า คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า และการละเลยข้อเรียกร้องประชาธิปไตย และเสรีภาพของประชาชน

จากการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย นายกษิต ภิรมย์ เสนอว่าไทยจะเป็นคนกลางสำหรับการเจรจาสันติภาพ ระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยชาวกระเหรี่ยง นาย Soe Aung โฆษกของกลุ่ม Forum for a Democratic Burma ชี้ว่าไทยควรมองที่ประเด็นปัญหารากเหง้าของเรื่องนี้ คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า และการละเลยข้อเรียกร้องประชาธิปไตย และเสรีภาพของประชาชน เพราะหากไม่มีรัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันสิทธิ และการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว เอกสารฉบับนี้ก็จะไม่มีความหมายใดๆ

ส่วนนาง Debbie Stothardt โฆษกสตรีของกลุ่ม Alternative ASEAN Network on Burma ก็ชี้ว่ารัฐบาลไทยไม่ควรใช้เรื่องการเจรจา เพื่อให้เกิดสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่า กับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยชาวกระเหรี่ยง เป็นเหตุผลข้ออ้างเพื่อผลักดันผู้ลี้ภัยจากพม่า กว่าหนึ่งแสนคนตามแนวพรมแดนกลับประเทศไป

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจาคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG