ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ญี่ปุ่นพิจารณาวงเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน และป้องกันการปลดคนงาน


รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเรื่องความช่วยเหลือชุดหนึ่ง วงเงิน 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับช่วยเหลือผู้ว่างงาน และป้องกันการปลดคนงาน คนงานที่โดนปลดมีจำนวนนับหมื่น ขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งร้ายแรงที่สุด ในรอบหลายสิบปีมานี้

อาสาสมัครสามสิบกว่าคน ตักข้าวขาว และผักใส่ชามพลาสติค องค์การไม่แสวงกำไร ชินจูกุ เรนรากุไกเปิดโรงครัวแห่งหนึ่ง ในสวนแห่งหนึ่งตรงบริเวณใจกลางกรุงโตเกียว ทุกค่ำวันอาทิตย์มากว่าสิบปีแล้ว

ชายจรจัดเกือบ 300 คนเข้าแถวรอรับอาหาร ส่วนคนอื่นๆ ให้แพทย์ตรวจสุขภาพฟรี

ชายคนหนึ่งผู้ไม่ต้องการบอกชื่อกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เขาเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างมาเจ็ดปี แต่เนื่องจากเศรษฐกิจแย่ในขณะนี้ เขาจึงได้อาศัยรับประทานอาหารจากโรงครัวแบบที่นี่"

คุณอีสุโยชิ อินาบะ หัวหน้ากลุ่มให้สวัสดิการสังคม กล่าวเปรียบเทียบกับสถานการณ์เมื่อหนึ่งปีมาแล้วว่า คนจรจัดผู้มาอาศัยบริการของโรงครัวแห่งนี้ เพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์

คุณอีสุโยชิ อินาบะอธิบายให้ฟังว่า "ชายจรจัดเหล่านี้ส่วนมากเป็นผู้ใช้แรงงานตอนกลางวัน และขณะนี้บริษัทต่างๆ กำลังปลดคนงานที่มีสัญญาจ้างประเภทนี้ เขาคาดหมายว่าพวกคนหนุ่มสาวที่จะกลายเป็นคนจรจัด จะมีจำนวนมากขึ้นในปีนี้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในญี่ปุ่นนั้น คนงานแบบที่มีสัญญาจ้างมักอยู่ตามหอพักที่บริษัทจัดหาให้ ดังนั้นเมื่อพวกเขาตกงาน ก็หมดที่พักอาศัยไปด้วย "

คุณอีสุโยชิ อินาบะกล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมิได้ดำเนินงานอย่างพอเพียง ในการจัดหาที่พักพิง หรืออาหารให้แก่คนงานเหล่านั้น ถ้าหากไม่มีกลุ่มให้สวัสดิการสังคม อย่างกลุ่มของเขา ก็พอจะเชื่อแน่ได้ว่าคนงานเหล่านั้นจะพากันอดตาย

วิกฤติกาลการเงินโลก กำลังกระทบกระเทือนญี่ปุ่นอย่างรุนแรง สินค้าออกเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และขณะที่ความต้องการสินค้าญี่ปุ่นทั่วโลกลดลงไป บริษัทต่างๆ จึงกำลังปลดคนงาน

นักวิเคราะห์กล่าวว่า คนงานผู้มีสัญญาจ้างระยะสั้น กำลังเป็นเสมือนเครื่องกันสะเทือนในช่วงนี้เพื่อที่ว่าบริษัทต่างๆ จะได้ไม่ถูกกระทบกระเทือนมากเกินควรในช่วงนี้

อาจารย์ผู้บรรยายแห่งมหาวิทยาลัยเทมเปิ้ลในกรุงโตเกียว เจฟฟ์ คิงสตัน ผู้แต่งหนังสือเรื่อง "Japan's Quiet Transformation" อธิบายให้ฟังไว้ตอนนี้ว่า "เพื่อที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานที่เป็นแกนหลัก ซึ่งแก่ตัวลงไปเรื่อยๆ และได้ค่าจ้างสูงนี้ บริษัทต่างๆ จึงขยายขอบข่ายของกำลังแรงงานทั้งหมด ซึ่งได้แก่คนงานที่ได้ค่าจ้างไม่ดีเท่า งานก็ไม่มั่นคง และไม่ได้รับสวัสดิการเหมือนอย่างคนงานที่เป็นแกนหลัก

อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นอยู่ในระดับราวๆ 4 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็อาจสูงขึ้นกว่านั้นขณะที่มีการคาดหมายกัน ว่าบริษัทบางส่วนจะรายงานว่าตนขาดทุนสูงเป็นประวัติการณ์ ตอนสิ้นเดือนนี้

อาจารย์ เจฟฟ์ คิงสตัน กล่าวว่าชาวญี่ปุ่น และรัฐบาลญี่ปุ่นต่างก็ไม่พร้อม ที่จะรับภาวะว่างงานซึ่งจะสูงมากกว่านี้

ในประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงมานานแล้ว ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และการว่างงานอาจเป็นต้นเหตุทำให้ชาวญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมากขึ้น ข้อมูลที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงว่าในช่วงนี้ ชาวญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมากว่าในช่วงเดียวกันของปีกลาย

ขณะเดียวกัน การบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับแรงงานของญี่ปุ่นอาจกำลังจะมีขึ้น นักการเมืองของพรรครัฐบาลผู้กำลังจะต้องลงชิงชัยในการเลือกตั้ง ในระยหลังของปีนี้เสนอให้ความช่วยเหลือชุดหนึ่งวงเงินหนึ่งหมื่นหกพันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะให้สวัสดิการแก่คนว่างงาน และป้องกันมิให้บริษัทต่างๆ ปลดคนงานต่อไปอีก


XS
SM
MD
LG