ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นพัฒนาพืชผล ที่อดทนต่อความแห้งแล้งสูง


เวลานี้ นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามคิดค้นพัฒนาพืชผลทางการเกษตร ให้มีความอดทนต่อความแห้งแล้งสูง และใช้น้ำในการเพาะปลูกน้อย ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยประกอบกับการผสมพันธ์พืชแบบทั่วไป

ปัจจุบัน เกือบ 60% ของน้ำจืดทั่วโลกที่มาจากแม่น้ำลำธาร ทะเลสาบและแหล่งน้ำอื่นๆ ถูกนำไปใช้ทางการเกษตร ซึ่งเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ กำลังพยายามนำเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการพัฒนาพืชผลทางการเกษตร แบบใช้น้ำน้อยหรือมีความอดทนต่อความแห้งแล้งสูง คุณโธมัส คาร์เตอร์ นักวิจัยด้านการเพาะปลูกพืชแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลน่า ผู้ทำงานให้กับสำนักวิจัยทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรสหรัฐ และเป็นผู้นำคณะนักวิจัยศึกษาการใช้วิธีผสมพันธ์พืชแบบทั่วไปเพื่อพัฒนา และทดสอบถั่วเหลืองที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้สภาพอากาศแห้งแล้ง

คุณคาร์เตอร์เริ่มการพัฒนาถั่วเหลืองพันธ์นี้ ตั้งแต่เมื่อ 28 ปีที่แล้ว เขาเดินทางไปวิจัยที่ประเทศจีน แหล่งที่มีการปลูกถั่วเหลืองมานับพันปี และพบว่าถั่วเหลืองจีนและถั่วเหลืองที่ปลูกในอเมริกา ค่อนข้างมีพันธุกรรมคล้ายคลึงกัน ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น จะช่วยให้ถั่วเหลืองอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ดีกว่า รวมทั้งทนต่อความแห้งแล้งและภาวะขาดแคลนน้ำได้ดี

คณะนักวิจัยชุดนี้ได้ศึกษาตัวอย่างเซลล์พันธุกรรมของถั่วเหลืองมากกว่า 2,500 แบบที่กระทรวงเกษตรสหรัฐได้เก็บรวบรวมไว้ และพบว่ามี 5 พันธ์ที่อาจนำมาพัฒนาเป็นพันธ์ถั่วเหลืองที่ทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้งในอเมริกาได้ดี และยังให้ผลผลิตมากกว่าถั่วเหลืองธรรมดาภายใต้อากาศแห้งแล้ง

นอกจากถั่วเหลืองแล้ว บรรดานักวิทยาศาสตร์ และบริษัทต่างๆก็ยังพยายามพัฒนาพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ให้ใช้น้ำในการเพาะปลูกน้อยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น บริษัท Monsanto Dupont และ Syngenta ที่กำลังพัฒนาพันธ์ข้าวโพดให้พึ่งน้ำน้อยลง อดทนต่อความแห้งแล้งมากขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถนำออกสู่ตลาดได้ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG