ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณสกล ซื่อธนาภรณ์ ผู้ได้รับทุน Fulbright มาศึกษาต่อที่สหรัฐ


คุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ ของวีโอเอภาคภาษาไทย มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสกล ซื่อธนาภรณ์ นักศึกษาไทย ผู้ได้รับทุน Fulbright มาศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยรัฐฮาวาย และทำหน้าที่เป็นทูต Fulbright ในโอกาสความสัมพันธ์ 175 ปีไทยสหรัฐ และมาปาฐกถาที่กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย

คุณสกลมาที่กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐ และมีโอกาสได้ปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิด และการศึกษากับนักการศึกษาอเมริกัน ประเด็นที่พูดถึงคือเรื่องการจัดการศึกษาทั่วไป และการใช้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา แต่ประเด็นสำคัญคือ Literacy

รับฟังรายงานการสัมภาษณ์จากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG