ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิกฤติการเงินโลก ส่งผลกระทบถึงป่าไม้ของโลก อย่างไรบ้าง?


วิกฤติการเงินโลกไม่ได้กระทบกระเทือนผู้คนทั่วโลก เฉพาะเรื่องปากท้องเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบกว้างไกลไปถึงป่าไม้ของโลกได้ด้วย

รายงานขององค์การอาหาร และการเกษตรที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา เนื่องในโอกาสสัปดาห์แห่งการป่าไม้ครั้งแรกที่ทางองค์การกำหนดขึ้น กล่าวเตือนว่า เฉพาะในช่วง 5 ปี ระหว่าง ค.ศ. 2000 ถึง 2005 โลกสูญเสียพื้นที่ป่ามากกว่า 45 ล้านไร่ต่อปี และว่า วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเวลานี้ นอกจากจะลดความต้องการไม้แล้ว ยังลดการลงทุนในอุตสาหกรรมป่าไม้และการบริหารป่าด้วย

รายงานขององค์การอาหารและการเกษตร หรือ FAO กล่าวเตือนไว้ด้วยว่า รัฐบาลชาติต่างๆ อาจเลิกล้มนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่มุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของตน และส่งผลกระทบโครงการ อย่างเช่น การลดแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์ และการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ และเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติกำลังประชุมกันอยู่ที่กรุงโรมในสัปดาห์นี้ และประเด็นสำคัญของที่ประชุม คือความสำคัญของป่าไม้และการพัฒนาแบบยั่งยืน และที่ประชุมหวังว่า เมื่อมีการทำความตกลงครั้งใหม่ได้ในเรื่องบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง เรื่องป่าไม้ และการพัฒนาแบบยั่งยืนจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงฉบับใหม่นี้ด้วย อนุสัญญาเกียวโตไม่ได้รวมเรื่องนี้ไว้ด้วย

Gro Harlem Brundtland ทูตพิเศษของสหประชาชาติ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก กล่าวเตือนในที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเรื่องป่าไม้ของ FAO ที่กรุงโรมว่า ถ้าข้อตกลงเรื่องบรรยากาศฉบับใหม่ที่คาดว่า จะทำกันได้ในเดือนธันวาคมปีนี้ที่กรุงโคเปนเฮเก้น ไม่รวมเรื่องป่าไม้และการพัฒนาแบบยั่งยืนเข้าไว้ด้วย ก็หมายความว่าคณะเจ้าหน้าที่ของ FAO ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเพียงพอ

ทูตพิเศษของสหประชาชาติผู้นี้ กล่าวไว้ด้วยว่า เกือบ 18% ของการปล่อยแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์นั้น เป็นผลของการตัดไม้ทำลายป่า และป่าที่เสื่อมสภาพในประเทศกำลังพัฒนา ปริมาณแก๊สที่ว่านี้ ใกล้เคียงกับปริมาณแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์ที่สหรัฐ และจีนร่วมกันปล่อยออกมาเป็นประจำทุกปี

ทูตพิเศษสหประชาชาติ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกกล่าวเน้นว่า การบริหารป่าไม้แบบยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญอันหนึ่งในการแก้ปัญหา ทั้งนี้เพราะประชากรโลก หนึ่งพันหกร้อยล้านคน หรือประมาณ 20% ของประชากรโลก อาศัยทรัพยากรในป่าในการดำรงชีพ

รายงานขององค์การอาหาร และการเกษตรฉบับนี้สรุปความเห็นว่า จะต้องมีการบริหารป่าที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเพิ่มการลงทุนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อขบแก้วิกฤติการเงิน และการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการว่าด้วยเรื่องป่าไม้ของ FAO เลิกสนับสนุนการทำไร่ขนาดใหญ่ เพราะจะทำไร่อย่างนั้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่า และเร่งเร้ารัฐบาลของชาติต่างๆ ให้ยุติการแปลงป่าเป็นไร่เพาะปลูกพืช ที่จะนำไปทำเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศของตนด้วย


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG