ลิ้งค์เชื่อมต่อ

OECD เตือน ระบบการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศต่างๆ จะทำให้เศรษฐกิจโลกเลวร้ายยิ่งขึ้น


รายงานชิ้นใหม่ขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาหรือ OECD เตือนว่า ระบบการปกป้องผลประโยชน์เฉพาะตน ของประเทศต่างๆ จะยิ่งส่งให้วิกฤตเศรษฐกิจโลกเลวร้ายยิ่งขึ้น

รายงานชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเจริญเติบโต 6 ประเทศซึ่งได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีตลาดการค้า และแนะนำให้บรรดาประเทศที่ร่ำรวยเรียนรู้จากเรื่องนี้

รายงานขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาหรือ OECD ระบุว่า ระบบการการปกป้องผลประโยชน์เฉพาะตน ไม่ใช่หนทางรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน และว่าการต่อต้านมาตรการกีดกันทางการค้า อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนักหากมองในมุมทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่หากมองในมุมทางเศรษฐกิจ การต่อต้านดังกล่าวจะเป็นวิธีช่วยให้ประเทศต่างๆ หลุดพ้นจากวิกฤตด้านการเงินได้

คุณ Ken Ash ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าและการเกษตรของ OECD บอกว่า การปกป้องผลประโยชน์ในประเทศไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำ เพราะการทำเช่นนั้น รัฐบาลจะผลักภาระต้นทุนไปให้แก่ประชาชน และภาคธุรกิจ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น การเปิดตลาดเสรีจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

OECD แนะนำให้บรรดาประเทศพัฒนาแล้ว ดูตัวอย่างของประเทศที่กำลังเจริญเติบโต 6 ประเทศ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย จีนและอาฟริกาใต้ ซึ่งเศรษฐกิจไปได้ดี หลังจากเริ่มเปิดประเทศสู่ตลาดการค้าโลก ประเทศเหล่านี้ลดมาตรการปกป้องผลประโยชน์ภายในประเทศ ลงอย่างเห็นได้ชัด และขยายภาคการส่งออกไปอย่างรวดเร็ว กว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหลายประเทศ ในขณะเดียวกัน คุณ Douglas Lippoldt รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาของ OECD กล่าวว่า ทุกประเทศควรเปิดตลาดภายในประเทศ เพื่อขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

คุณ Lippoldt บอกว่าการปกป้องผลประโยชน์ภายในประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆไม่อาจตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริง ทางเศรษฐกิจของตนเอง เป็นการบิดเบือนซึ่งนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพ และความล้มเหลว และว่าความพยายามฟื้นฟูแผนปฏิรูปการค้าโลกจะช่วยให้ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ สามารถฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยภาคการค้าที่เข้มแข็งกว่าเดิม และจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นก้าวหน้าต่อไปดังเช่นที่เกิดขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

รายงานขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนายังกระตุ้นให้ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโตทั้ง 6 ประเทศช่วยรับบทนำในความพยายามปฎิรูปการค้าโลกรอบที่ 2 โดยบอกว่าหากประเทศเหล่านั้น ใช้มาตรการลดกำแพงภาษีสินค้านำเข้า ประกอบกับยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ที่กีดกันการค้าและเปิดเสรีภาคการบริการมากขึ้น ก็จะทำให้เศรษฐกิจของทั้ง 6 ประเทศแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังจากผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไป รายงานล่าสุดของ OECD สรุปส่งท้ายว่า แม้วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากภาคการค้า แต่การปฏิรูปการค้าโลกสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG