ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หนังสือพิมพ์ Seattle Post-Intelligencer หยุดออกจำหน่าย เปลี่ยนเป็นหนังสือพิมพ์แบบออนไลน์ทั้งหมด


ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม หนังสือพิมพ์ Seattle Post-Intelligencer ซึ่งออกจำหน่ายมานานถึง 146 ปี หยุดออกพิมพ์จำหน่ายจากการขาดทุน เพราะรายได้จากการโฆษณาลดลง และเปลี่ยนไปเสนอข่าวทั้งหมดแบบออนไลน์แทน โดยใช้ชื่อว่า Seattle pi.com Monica Guzman

นักข่าวสาววัย 26 ปี ผู้เป็นหนึ่งในนักข่าว 20 คนจากจำนวนทั้งหมด 170 คนของนสพ. Seattle Post-Intelligencer เดิมที่ได้รับเลือกให้ร่วมงาน กับหนังสือพิมพ์ออนไลน Seattle pi.com บอกว่าเธอรู้สึกเศร้าใจกับคนที่ต้องตกงาน แต่ก็ตื่นเต้นในงานลักษณะใหม่ด้วยเช่นกัน เพราะหนังสือพิมพ์แบบออนไลนจะเป็นสื่อแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้เลือกใช้วิธีนำเสนอต่างๆ หลายรูปแบบ ทั้งวิดีโอ เสียง ข้อความ และภาพ ให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาที่จะนำเสนอ และนสพ.ฉบับออนไลนนี้ยังจะมี Blogs เพื่อให้ผู้อ่านร่วมแสดงความเห็น และมี links ไปยังแหล่งข่าวอื่นๆ อีกด้วย

แต่คุณ Debra Carlton Harrel นักข่าวมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ 28 ปี และไม่ได้รับเลือกให้อยู่ในทีมออนไลนชี้ว่า สิ่งที่ผู้อ่านและชุมชนจะสูญเสียไป คือการเสนอข่าวเชิงวิเคราะห์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว จากการโยงข้อมูลส่วนต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ การเขียนข่าวอย่างเป็นธรรม โดยอาศัยสติปัญญา และจากการทำงานอย่างปราศจากอคติ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG