ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลไทยทบทวนนโยบายเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้


นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ เวชชาชีวะกล่าวเมื่อต้นปีว่า การแก้ปัญหาระยะยาวในจังหวัดภาคใต้ต้องอาศัยมาตรการที่กว้างขวาง ครอบคลุม ซึ่งนอกจากมาตรการเรื่องความมั่นคงแล้วจะต้องรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวจังหวัดภาคใต้รวมกันไปด้วย

รัฐบาลไทยมีแผนจะตั้งหน่วยงานระดับกระทรวง เพื่อรับผิดชอบกิจการภาคใต้ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา และดร.ปณิธาน วัฒนายากร โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า กำลังมีการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการมอบอำนาจการปกครองตนเองให้กับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

การใช้กฎหมายตามหลักศาสนาอิสลามหรือ Sharia Law และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเป็นคนในพื้นที่ หรือเข้าใจภาษาและพื้นฐานทางวัฒนธรรมก่อนถูกส่งตัวไปปฏิบัติงาน แต่ อ.ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ชี้ว่า ประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งของการแก้ปัญหาภาคใต้ คือการยุติการใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล

คุณอังคณา นีละไพจิตร ประธานกลุ่มที่ติดตามเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในจังหวัดภาคใต้ กล่าวว่าสิ่งที่ผู้คนในจังหวัดภาคใต้ต้องการอย่างเร่งด่วนขณะนี้ ไม่ใช่อำนาจในการปกครองตนเอง แต่คนเหล่านี้ต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG