ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐรับรองคำประกาศของสหประชาชาติ ให้เลิกถือปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกัน


ในวันพุธ ทางการสหรัฐแสดงความสนับสนุนอย่างเป็นทางการ รับรองคำประกาศขององค์การสหประชาชาติ ที่เรียกร้องมีการเลิกแบ่งแยกถือปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันทั่วโลก

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา รับรองคำแถลงของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ที่ให้ประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ถือตามความหักเหทางเพศ

เมื่อมีการนำแถลงการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อเสนอของฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์ มาให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติออกเสียง ในเดือนธันวาคมนั้น มีประเทศสมาชิกสหประชาชาติลงนามรับรอง 66 ประเทศ รวมทั้งประเทศภาคีสหภาพยุโรปทั้งหมด และประเทศพันธมิตรของสหรัฐ อย่าง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอิสราเอล รวมอยู่ด้วย แต่บรรดาประเทศมุสลิมคัดค้านอย่างกว้างขวาง ตอนนั้นรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ บุชปฏิเสธที่จะลงนาม ด้วยเหตุผลที่ว่า มาตรการดังกล่าวอาจทำให้รัฐบาลกลางของสหรัฐมีพันธกรณีที่จะต้องลบล้างกฏหมายของแต่ละรัฐ ของสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ อย่างกรณีที่คนรักเพศเดียวกัน ถูกแบ่งแยกถือปฏิบัติโดยเจ้าของบ้านเช่า หรือนายจ้าง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า จากการที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาพิจารณาทบทวนภายในองค์การต่างๆ แล้ว เห็นว่าการรับรองคำประกาศของสหประชาชาติ ที่ให้เลิกการแบ่งแยกถือปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันนั้น ไม่ได้ทำให้รัฐบาลกลางมีพันธกรณีในทางกฏหมายแต่อย่างใด ทางการสหรัฐจึงยินดีร่วมกับประเทศอื่นๆ ที่ประกาศต่อต้านการละเมิดสิทธิ โดยถือตามความหันเหทางเพศ

ประเทศที่คัดค้านคำแถลงของสหประชาชาติดังกล่าว มีเกือบ 60 ประเทศ รวมทั้งสมาชิกองค์การที่ประชุมกลุ่มประเทศอิสลาม แล้วก็มีรัสเซียและจีนรวมอยู่ด้วย

ตามข้อมูลของบรรดาผู้สนับสนุน คำประกาศขององค์การสหประชาชาตินั้น ความสัมพันธ์ที่เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย ของคนรักเพศเดียวกัน เป็นการทำผิดทางอาญาในมากกว่า 70 ประเทศ และในหลายประเทศการกระทำแบบรักเพศเดียวกันอาจมีโทษถึงแก่ชีวิต

คำประกาศของสหประชาชาติดังกล่าว มุ่งต่อต้านโทษทางอาญาต่อคนรักเพศเดียวกันทั่วโลก


XS
SM
MD
LG