ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ออสเตรเลีย กำลังลดจำนวนคนเข้าเมืองที่มีทักษะให้น้อยลง เพื่อคุ้มครองแรงงานในประเทศ


ในการพยายามคุ้มครองงานในออสเตรเลีย ออสเตรเลียกำลังลดจำนวนคนเข้าเมืองที่มีทักษะที่ยอมให้เข้าเมืองได้นั้นลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ออสเตรเลียทำเป็นครั้งแรกในรอบสิบปี

การตัดสินใจลดจำนวนคนเข้าเมืองที่มีทักษะมีขึ้น ในยามที่รัฐบาลออสเตรเลียโดนกดดันยิ่งขึ้นหลังจากภาวะคนว่างงานสูงขึ้นถึง 5.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอพยพเข้าเมืองออสเตรเลีย คริส แอฟแว่นส์กล่าวว่าจะลดคนงานตามโครงการคนเข้าเมืองที่มีทักษะ ซึ่งเป็นโครงการเกณฑ์คนต่างชาติมาทำงานที่ยังไม่มีคนทำในตลาดแรงงานนั้นลงไป 14 เปอร์เซ็นต์ คือจาก 133,500 คน ลงเหลือ 115,000 คนในปีหน้า

ในบรรดาคนงานอาชีพต่างๆ ที่โดนลดจำนวนลงไปรวมถึงช่างก่ออิฐ ช่างท่อประปาและช่างไม้เนื่องจากความต้องการคนงานมีทักษะ ของภาคการก่อสร้างลดลง

รัฐบาลตัดสินใจลดจำนวนคนเข้าเมืองดังกล่าว หลังจากภาวะการว่างงานสูงกว่าช่วงใด ในรอบสี่ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอพยพเข้าเมืองออสเตรเลีย คริส แอฟแว่นส์ กล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ ก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าตกตะลึง และด้วยเหตุนั้นจะต้องมีการปรับโครงการการอพยพเข้าเมือง เพื่อสะท้อนภาพให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่แท้จริง ของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน”

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลออสเตรเลียคาดว่า ภาวะการว่างงานจะสูงเกิน 7 เปอร์เซ็นต์ในระยะหลังของปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนมองการณ์ในแง่ร้ายยิ่งกว่านั้น โดยพยากรณ์ว่าคนจะว่างงาน 11 เปอร์เซ็นต์ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจออสเตรเลียค่อยๆซบเซาลง

สหบาลแรงงานในออสเตรเลีย กำลังเร่งรัฐบาลออสเตรเลียให้ลดจำนวนคนเข้าเมืองที่มีทักษะลงต่อไปอีกขณะที่มีลู่ทางว่า คนจะว่างงานมากขึ้นในเวลาข้างหน้า เลขาธิการของสหบาลแรงงานการก่อสร้าง การป่าไม้ การทำเหมืองแร่และพลังงานแห่งชาติ เดฟ นูแนนกล่าวไว้ตอนนี้ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับภาคการก่อสร้างนั้น ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเอาคนเข้ามาทำงานโดยถือวีซ่าชั่วคราว ตลาดการก่อสร้างที่กำลังเสื่อมคลาย และการที่วิกฤติกาลการเงินโลก ทำให้เศรษฐกิจซวดเซนั้นทำให้ไม่มีเหตุผลอันสมควร ที่จะเอาคนงานจากต่างประเทศเข้ามาทำงานชั่วคราว ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เศรษฐกิจออสเตรเลีย ซึ่งขยายตัวมาสิบเจ็ดปีติดต่อกัน ต้องประสบความผันผวนซวดเซลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากวิกฤติกาลการเงินโลก

ส่วนนิวซีแลนด์ซึ่งเศรษฐกิจซบเซาในรอบปีที่แล้วนั้น รัฐบาลกล่าวว่าไม่มีแผนจะลดการเข้าเมืองของคนงานมีทักษะจำนวนปีละ 45,000 คนนั้นแต่อย่างใด


XS
SM
MD
LG