ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คณะนักศึกษา ซึ่งได้รับทุน Fullbright มาศึกษาต่อในสหรัฐ


เมื่อเร็วๆ นี้ ทางวีโอเอภาคภาษาไทย ได้มีโอกาสต้อนรับและสนทนากับคณะนักศึกษา ซึ่งได้รับทุน Fullbright มาศึกษาต่อในสหรัฐ รวมทั้งคุณพรทิพย์ กาญจนนิยศ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ Fullbright

คุณพรทิพย์มากับนักศึกษา 2 คนที่ได้ทุน Fullbright คือคุณอัศวินี ด่านพินิจ เป็นนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนี้เป็น Visiting Scholar อยูที่มหาวิทยาลัย Columbia ที่ New York มาร่วมทำวิจัยเรื่อง Bio Medical Engineering และอีกคนคือคุณสกล ซื่อธนาภรณ์กุล ซึ่งศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Hawai

คุณสกลเรียกได้ว่าเป็นทูต Fullbright 175 ปี เพราะว่ามาเนื่องในโอกาสความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐ ครบรอบ 175 ปี

การสนทนากับบุคคลทั้ง 3 นี้ อาจทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่า ทุน Fullbright ทำอะไร และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างไรบ้าง

รับฟังรายงานการสัมภาษณ์จากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญXS
SM
MD
LG