ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลเสียต่อประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรบ้าง?


นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล โจเซฟ สติกลิส กล่าวว่า ระบบเศรษฐกิจโลก กำลังส่งผลเสียต่อประเทศกำลังพัฒนา นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้เตือนว่า บรรดาประเทศร่ำรวยจะสูญเสีย หากทำเพิกเฉยละเลยดูดายต่อชะตากรรมของประเทศยากจน

โจเซฟ สติกลิส นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งหารือกันเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ ที่นครเจนีวา

คณะกรรมการชุดนี้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อดำเนินการกับผลกระทบของวิกฤติการณ์ทางด้านการเงิน ต่อประเทศกำลังพัฒนา

โจเซฟ สติกลิส ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์คกล่าวกล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ สนับสนุนแนวทัศนะที่ว่า ทุกประเทศในโลก จะต้องดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เขากล่าวชี้ว่า ประเทศกำลังพัฒนา ไม่มีเงินมากมาย ที่จำเป็นจะต้องใช้ ในการกอบกู้เศรษฐกิจของตน ให้กลับฟื้นคืนตัว และว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องให้ทุนเพิ่ม แก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อประเทศเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


XS
SM
MD
LG