ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยออสเตรเลีย ศึกษาความสามารถของแมลง เพื่อพัฒนาระบบนำวิถีของอาวุธต่างๆ


ขณะนี้นักวิจัยที่ออสเตรเลีย กำลังศึกษาความสามารถของแมลงบางชนิดในการนำทาง เพื่อที่จะนำความรู้เรื่องนี้ มาใช้กับระบบนำวิถีของอาวุธต่างๆ

นักวิจัยเทคโนโลยีด้านอาวุธของออสเตรเลีย ได้แรงดลใจมาจากความสามารถของแมลงบางอย่าง ซึ่งสามารถรู้ตำแหน่ง และบินเข้าหาแหล่งอาหารได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งในความสามารถของเหล่าผึ้งที่บินหลบเลี่ยงไม่ชนกัน เวลาที่อยู่ในฝูงใหญ่ๆ ด้วยเหตุนี้องค์การเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การทหารของออสเตรเลีย จึงพยายามศึกษาความสามารถในการมอง และการนำทางของแมลง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอาวุธ เพื่อให้มีความแม่นยำ ในการทุ่งเข้าหาเป้าหมายต่างๆ

แมลงมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ในการหาเป้าหมายที่เคลื่อนที่อยู่ และทางรัฐบาลออสเตรเลียก็พยายามนำความรู้เรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ โดยตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะตั้งเป้าพัฒนาระบบชี้นำทางสำหรับอาวุธแบบใหม่ขนาดเล็กเท่ากับถ้วยกาแฟเท่านั้นเองXS
SM
MD
LG