ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.โอบาม่า ยกเลิกข้อจำกัดการให้ทุนของรัฐบาลกลาง สำหรับการวิจัยที่ใช้ Stem Cell


ที่ทำเนียบไวท์เฮาท์ ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ประกาศยกเลิกข้อจำกัดการให้ทุนของรัฐบาลกลาง สำหรับการวิจัยทางการแทย์ที่ใช้ Stem Cell หรือเซลพื้นฐานของตัวอ่อนมนุษย์

ปธน.โอบาม่ากล่าวว่า การยกเลิกดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการแทรกแซงทางการเมือง ในด้านวิทยาศาสตร์

Stemm Cell หรือเซลพื้นฐานของตัวอ่อนมนุษย์ในระยะเริ่มแรกนั้น ต่างไปจากเซลของผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะ โดยที่ Stem Cell ของตัวอ่อนมนุษย์ในระยะเริ่มแรก สามารถเจริญเติบโตเป็นเนื้อเยื่อชนิดใดในร่างกายก็ได้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า Stem Cell ของตัวอ่อนมีศักยภาพในการบำบัดรักษาโรคหลายโรค ตั้งแต่เบาหวานไปจนถึงการเป็นอัมพาต แต่พวกคัดค้านกล่าวว่า ในกระบวนวิธีการใช้ Stem Cell ของตัวอ่อนมนุษย์ มาปลูกสร้างเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ เพื่อรักษาโรคนั้น ตัวอ่อนมนุษย์อายุไม่กี่วันจะถูกทำลายไป ซึ่งทำให้การวิจัยเรื่อง Stem Cell แบบนี้ ขัดต่อจริยธรรม และเท่ากับเป็นการทำลายชีวิตมนุษย์

ในปี 2544 ปธน.จอร์ช บุช ตั้งข้อจำกัดการให้ทุนของรัฐบาลกลาง สำหรับการวิจัย Stem Cell ปธน.บารัค โอบาม่า กล่าวว่า ข้อจำกัดเช่นนั้น ไม่ถูก และถือตามการเลือกที่ผิดระหว่างวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐาน กับค่านิยมทางศีลธรรม

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสาXS
SM
MD
LG