ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์พบสารที่สามารถสะกัดกั้นเชื้อไวรัส ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ในลิงขนาดใหญ่


นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐศึกษาพบว่า สารประกอบที่ใช้กันทั่วไปชนิดหนึ่ง ราคาไม่แพง สามารถสะกัดกั้นการติดเชื้อไวรัส ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ในลิงขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้มีความหวังกันว่า อาจนำสารประกอบนี้มาใช้กับมนุษย์ในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรค AIDS ในคนได้

ในรายงานที่ลงพิมพ์ในวารสาร Nature ฉบับล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Minnesota อธิบายเกี่ยวกับการทดลองใช้สารประกอบ glycercol monolaurate ที่เรียกย่อๆ ว่า GML ในการต่อต้านเชื้อไวรัส ที่ทำให้เป็นโรคเอดสในลิงขนาดใหญ่ สาร GML นั้นเป็นสารฆ่าเชื้อที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการต่อต้านเชื้อโรค และการติดเชื้ออักเสบ และใช้ในการผลิตเครื่องสำอางและอาหารโดยทั่วไป

นักวิจัยทดลองทาสารฆ่าเชื้อนี้ที่อวัยวะเพศของลิงใหญ่เพศเมีย 5 ตัว หนึ่งชั่วโมงต่อมาให้ลิงเหล่านั้นถูกต้องสัมผัสกับเชื้อไวรัส SIV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดลิงและทำให้เป็นโรคเอดส ทำนองเดียวกับเชื้อ HIV ที่ติดคน ปรากฏว่า ไม่มีลิงตัวใดติดเชื้ออย่างร้ายแรงเลย แม้จะให้ถูกต้องสัมผัสกับเชื้อนั้นเป็นครั้งที่สองก็ตาม ขณะที่ลิงสี่ในห้าตัวในกลุ่มที่ไม่ได้ทาสารนั้นติดเชื้อ

นักวิทยาศาสตร์ Ashley Haase อธิบายว่า สาร GML อาจเข้าไปขัดขวางวงจรในระบบภูมิต้านทานที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของลิง นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าเป็นข่าวดีน่าตื่นเต้นมาก เพราะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า อาจมีช่องทางป้องกันผู้หญิงจากการติดเชื้อ HIVได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันอีกมาก ว่าสาร GML จะใช้ได้ผล และปลอดภัยสำหรับมนุษย์หรือไม่ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ได้ผลแล้ว ก็อาจมีสาร GML ออกมาให้ใช้กันอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในรูปครีมหรือวุ้น ที่ผู้หญิงจะใช้ทาในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในขณะมีเพศสัมพันธ์ได้

นักวิจัยบอกว่า การพัฒนาตัวยานี้ออกมาได้ อาจช่วยชีวิตคนได้หลายล้านชีวิต ขณะนี้มีคนติดเชื้อ HIV ทั่วโลกราว 33 ล้านคน ซึ่งสองในสามของจำนวนนั้นอยู่ในบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา และในบรรดาผู้ติดเชื้อทั้งหมดในโลกนั้น เป็นผู้หญิงราว 50 % แต่สำหรับในอัฟริกา มีผู้หญิงติดเชื้อเป็นจำนวน 60 %


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG