ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกชี้ ผู้สูงอายุติดโรคเอดส์มากกว่าที่เคยคิดไว้


องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สูงอายุที่ติดเชื้อไวรัส เอชไอวี หรือเป็นเอดส์มีจำนวนมากกว่าที่เคยคิดกันไว้ องค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าโดยทั่วไปแล้ว คนที่อายุมากแล้วไม่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเชื่อกันว่าพวกเขามีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อยเท่าผู้ที่อ่อนวัยกว่า

เชื้อเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่ติดกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ คนหนุ่มคนสาวผู้มีแนวโน้ม ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันมากที่สุดเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส เอชไอวี หรือเอดส์มากที่สุด องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า คนทุกชั้นทุกวัยเป็นเอดส์ได้ทั้งนั้น แต่พวกที่อายุมากแล้ว มักจะไม่รวมอยู่ในการสำรวจสุขภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ

นายแพทย์ จอร์จ ชมิดต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ของกองเชื้อไวรัส เอชไอวี และเอดส์แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ข้อมูลส่วนใหญ่นั้น เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มผู้อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 49 ปี และมีการสำรวจเพียงไม่กี่รายที่รวมกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปไว้ด้วย

คุณหมอ จอร์จ ชมิดต์กล่าวว่า เมื่อตรวจผลของบรรดาการวิจัยศึกษาเท่าที่มีอยู่ พบว่าในกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปมีผู้ติดเชื้อไวรัส เอชไอวีหรือเป็นเอดส์มากทีเดียว ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมาก เขาตั้งข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัส เอชไอวี อายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 14 ปีนั้นจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปมากกว่า 13 ปี แต่คนในกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัส เอชไอวีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะมีชีวิตต่อไปอีกแค่ 4 ปี คุณหมอ จอร์จ ชมิดต์กล่าวด้วยว่าผลของการศึกษาวิจัยหลายรายแสดงว่า คนที่มีอายุมากแล้วจะไม่ใช้วิธีร่วมเพศที่ปลอดภัย

ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส เอชไอวีและแพร่เชื้อนั้นไปติดคนอื่นมากขึ้น และว่าในขณะที่จะต้องมีการตรวจให้พบว่าติดเชื้อไวรัส เอชไอวีหรือไม่นั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่การกลั่นกรองในกลุ่มผู้ใหญ่ที่อายุมากๆ แล้วนั้นเกิดน้อยครั้งลงไป คุณหมอกล่าวว่า ด้วยเหตุนี้จำต้องเพิ่มความตระหนักในหมู่แพทย์ ว่าคนอายุมากๆแล้วมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส เอชไอวี มากเช่นกันและจะต้องพูดคุยกับคนสูงอายุเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆรวมถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย คุณหมอ จอร์จ ชมิดต์กล่าวต่อไปว่า เรื่องการติดเชื้อไวรัส เอชไอวี ในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากแล้ว แต่ยังมั่วเรื่องเพศอยู่เป็นเรื่องที่ยังไม่มีการเอาใจใส่กัน และว่าจะต้องทำวิจัย และให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวให้มากขึ้น


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG