ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การใช้เงินของคณะทหารปกครองพม่า ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กิส


รายงาน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์เป็นแกนนำในการจัดทำกล่าวหารัฐบาลทหารพม่าว่า ประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และเรียกร้องให้สหประชาชาติสอบสวนเกี่ยวกับการจัดการของรัฐบาลทหารพม่าเกี่ยวกับความช่วยเหลือต่างๆ ที่นานาประเทศส่งไปให้ย่านต่างๆ ที่โดนพายุไซโคลนนาร์กิสโหมกระหน่ำเมื่อปีที่แล้ว

รายงานชื่อ "After the Storm: Voices from the Delta"หรือ "เสียงเรียกร้องจากบริเวณที่ราบลุ่มรูปสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหลังพายุกระหน่ำ" ซึ่งเป็นผลงานร่วมกัน ระหว่างผู้บรรเทาทุกข์ผู้ทำงานช่วยเหลืออยู่ทางชายแดนไทย-พม่า และคณะสาธารณสุขศาสตร์บลูมเบิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ กล่าวหารัฐบาลทหารพม่าว่า ปฏิบัติในทางที่มิชอบ และฉ้อราษฎร์บังหลวงในการจัดการกับความช่วยเหลือ และการกอบกู้ที่ส่งไปให้ทางย่านที่ราบลุ่ม รูปสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีที่ประสพความวิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กิสเมื่อปีที่แล้ว

รายงานซึ่งอาศัยรายละเอียด ที่ได้จากการสัมภาษณ์บรรดาพนักงานบรรเทาทุกข์ และทหารพม่าผู้แปรพักตร์เป็นเวลาหลายเดือน หลังจากพายุไซโคลนโหมกระหน่ำซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตนับหมื่นๆรายเมื่อเดือนพฤษภาคมปีกลายแล้วนั้น กล่าวหารัฐบาลทหารพม่าว่าขัดทัดทานความช่วยเหลือระหว่างประเทศและจากภูมิภาค ก้าวก่ายแทรกแซงในด้านการช่วยเหลือ การยึดของที่ส่งมาช่วยเหลือแล้วนำไปขายต่อ การจับกุมผู้ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ การช่วยเหลือแบบเลือกที่รักมักที่ชังโดยคำนึงถึงเรื่องเผ่าพันธุ์เป็นเกณฑ์ การบังคับใช้แรงงานและการยึดที่ดิน

คุณคริส เบย์เรอร์แห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์กล่าวว่า เมื่อคำนึงถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วทำให้มีข้อที่นำไปโต้เถียง ให้มีการประเมิน และเราเรียกร้องให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ตามมาตรา 7-IKแห่งสนธิสัญญากรุงโรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่ว่ามีการจงใจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ทั้งต่อสุขภาพจิตและสุขภาพของมนุษย์

ทันทีที่พายุไซโคลนนาร์กิสผ่านไป พนักงานให้ความช่วยเหลือพม่าจากเขตชายแดนไทย-พม่ากว่า 300 คน ปฎิบัติงานกันเป็นทีมออกตระเวนให้ความช่วยเหลือ แก่บริเวณที่ราบลุ่มรูปสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีที่ประสพภัยพิบัติ บ่อยครั้ง พวกเขาต้องปลอมตัวเพื่อเลี่ยงด่านตรวจของทหารและการถูกจับกุม

คุณคริส เบย์เรอร์กล่าวไว้ตอนนี้ว่า เราสามารถจะพูดด้วยความมั่นใจมากพอสมควรว่าเรื่องที่อยู่ในรายงานนั้น เกิดขึ้นอย่างดาษดื่น การบังคับให้ย้ายถิ่นฐานนั้นเป็นเรื่องที่เกือบทุกคนที่เราสัมภาษณ์บอกว่าเกิดขึ้น การบังคับใช้แรงงานก็เกิดขึ้นบ่อย ส่วนการบังคับใช้แรงงานเด็กนั้น เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก การยึด การลักขโมยและการนำข้าวของที่ส่งไปช่วยบรรเทาทุกข์ไปขายต่อ เกิดขึ้นอย่างชุกชุม และดูเหมือนว่านั่นเป็นเรื่องที่ทำกันอยู่เป็นประจำ ทั่วบริเวณดังกล่าว

ส่วนแพทย์หญิง ซินเธีย หม่อง ผู้ดูแลสถานพยาบาลและรักษาสุขภาพชาวพม่าแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดกล่าวว่าสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมระหว่างประเทศต้องกดดันฝ่ายทหารพม่าให้รับผิดชอบในการนำความช่วยเหลือไปมอบให้ประชาชน

คุณหมอ ซินเธีย หม่อง กล่าวไว้ตอนนี้ว่าเรื่องที่เห็นในรายงานและจากข่าวสารภายในพม่าที่เราได้รับแสดงให้เห็นว่า ความเพียรพยายามช่วยเหลือ ควรดำเนินไปอย่างรอบคอบ และรับผิดชอบมากกว่านี้ จุดมุ่งหมายของเราคือทำอย่างไรจึงจะส่งมอบความช่วยเหลือ และความช่วยเหลือเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์พม่า การสร้างสรรค์ความร่วมมือกันใหม่ หรือการขยายขอบข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรในชุมชน กับประชาคมระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร?

รายงานดังกล่าว ขัดกับรายงานการพิจารณาทบทวนสามฝ่าย ที่มีลักษณะเสริมสร้างของสหประชาชาติ สมาคมอาเซียนและฝ่ายทหารพม่าที่ว่า คณะทหารที่เป็นผู้นำพม่ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในการทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศนั้น อย่างเห็นได้ชัด

กลุ่มดังกล่าวขอเงินทุนอีก 700 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการช่วยฟื้นฟูระยะยาวมีกำหนดสามปีสำหรับบริเวณที่ถูกพายุไซโคลนกระหน่ำนั้น


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG