ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียน เรื่องการปฏิรูปการเมืองในพม่า


สมาชิกสภานิติบัญญัติของประเทศในอาเซียนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสนับสนุนในเรื่องสิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมในพม่าบอกว่า การประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียน เกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองในพม่า จะเป็นเครื่องทดสอบพลังของประเทศภาคีสมาคมอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศนี้อย่างสำคัญ

กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องพม่า ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาของสมาคมอาเซียนกล่าวว่า ประวัติผลงานด้านสิทธิมนุษยชน และขั้นดำเนินงาน ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองของพม่า เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ในระเบียบวาระการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียน

ประธานของคณะกรรมมาธิการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแห่งสภาฟิลิปินส์ กล่าวว่าการที่บรรดาผู้นำของอาเซียนจัดการกับประเด็นดังกล่าวอย่างไร จะเป็นเครื่องทดสอบชื่อเสียงของสมาคมในสายตาของนานาประเทศ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


XS
SM
MD
LG