ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หนอนผีเสื้อที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในยุโรป ใช้เสียงหลอกมดงานเพื่อความอยู่รอด


โดยปกติแล้ว แมลงเล็กๆ เช่นมดจะสื่อสารกันด้วยการสัมผัส และการปล่อยสารเคมี แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด กับมหาวิทยาลัยตูรินของอิตาลีเพิ่งพบว่า นางพญามดหรือ Queen Ant ใช้เสียงที่มีลักษณะเฉพาะตัวแบ่งแยกฐานะของตนออกจากมดงานอื่นๆ

นักวิทยาศาสตร์ได้พบด้วยว่ามีผีเสื้อที่ใกล้จะสูญพันธุ์ๆ หนึ่งในยุโรป ชื่อ Maculinea Rebeli ที่ส่งเสียงคล้ายๆ นางพญามด ทำให้เหล่ามดงานเชื่อว่า ตนเป็นพญามด และได้รับการปกป้องเลี้ยงดูอย่างดีราวหนึ่งปี จนโตเป็นดักแด้และกลายเป็นผีเสื้อในที่สุด

นักวิจัยชี้ว่าความรู้เรื่องนี้ทำให้ทราบว่า เสียงมีความสำคัญในการสื่อสารของมด มากกว่าที่ทราบกัน และทำให้อยากศึกษาต่อไปว่า มีสัตว์โลกพันธุ์อื่นใดที่ใช้วิธีการลวงแบบนี้ เพื่อความอยู่รอดของตัวเอง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG