ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เอเชียจำเป็นต้องเร่งลงทุน ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ


เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติในเอเชียกล่าวว่า ภาวะวิกฤติทางการเงินทั่วโลก เป็นโอกาสอันดี ที่จะส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยี ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ผู้สื่อข่าววีโอเอ มีรายงานจากกรุงเทพมหานครว่า เลขาธิการบริหารของคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติ แสดงทัศนะดังกล่าว ขณะที่มีความหวั่นเกรงกันว่า เอเชียกำลังประสบความล้มเหลว ในการเสนอโครงร่างที่เข้มแข็ง สำหรับการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG