ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณภาพของยาตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน


บรรดานักวิจัยกล่าวว่า บริษัทเภสัชกรรมที่สำคัญๆ ของอเมริกา กำลังไปประกอบการทดลองคุณภาพของยาตามประเทศกำลังพัฒนานั้นมากยิ่งขึ้น

เรื่องดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านั้น เรื่องการควบคุมคุณภาพและคุณค่าของผลของการทดลอง

คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยดุ๊กที่รัฐนอร์ธ คาโรไลนาตรวจดูบันทึกประวัติ ด้านการกะเกณฑ์คนมาร่วมในการทดลองคุณภาพของยาครั้งใหญ่มากเหลือเกิน บางส่วนสำหรับบริษัทเภสัชกรรมสำคัญๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐจนถึงช่วงปลายปีพุทธศักราช 2550 และพบว่าการทดลองคุณภาพของยานั้นราวร้อยละ 33 ทำกันในต่างประเทศ หลายครั้งทีเดียวทำกันในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งอยู่ทางยุโรปตะวันออกและเอเชีย

นักวิจัยเหล่านั้นพบด้วยว่า ประเทศที่เป็นสถานที่ทดลองคุณภาพของยานั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างฮวบฮาบระหว่างปีพุทธศักราช 2538 ถึง ปีพุทธศักราช 2548 ในขณะที่การทดลองคุณภาพยาที่ทำกันในสหรัฐและยุโรปตะวันตกมีจำนวนลดลง

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย ดร. เควิน ชูลแมน ผู้นำในการวิจัยกล่าวว่า การทดลองคุณภาพของยาในสหรัฐ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากทางการก่อนนั้น บริษัทเภสัชกรรมต้องเสียค่าใช้จ่าย มากกว่าการไปทดลองคุณภาพของยาในต่างประเทศมากทีเดียว ดร.เควินชูลแมนกล่าวไว้ตอนนี้ว่าเรื่องการไปทดลองคุณภาพของยาในต่างประเทศนั้น จำต้องทำด้วยความระมัดระวัง เราไม่ต้องการให้มาตรฐานด้านจริยธรรมต่ำลงกว่าเดิม เราไม่ต้องการทำให้คนรอบโลกเสี่ยงอันตราย เราไม่ต้องการให้มีการฉวยประโยชน์จากผู้เข้าร่วมในการวิจัยตามคลินิค และเห็นชัดว่าเราต้องการได้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ ซึ่งเหมาะกับตลาดที่ยาเหล่านั้นจะได้รับการนำไปจำหน่าย

ดร. เควิน ชูลแมนกล่าวว่ายาบางชนิด อย่างเช่นยาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ได้รับการนำไปทดสอบคุณภาพ ตามที่ที่พอจะเชื่อได้ว่า จะไม่มีการนำยาดังกล่าวไปจำหน่ายเป็นแน่

สถาบันการวิจัยทางเภสัชกรรม และการผลิตยาแห่งอเมริกา ตอบโต้งานวิจัยชิ้นนี้โดยกล่าวว่าบริษัทเภสัชกรรมอเมริกันกำลังพัฒนายาสำหรับคนทั่วโลก

ดร. เควิน ชูลแมนกล่าวว่าการทดลองคุณภาพของยาครั้งที่ใหญ่ๆ อาจเป็นคุณประโยช์ต่อประชาชนในท้องถิ่น เพราะเป็นการนำการบริบาลสุขภาพ และความมั่งคั่งมาสู่ชุมชนที่ยากจน แต่ทว่าจะต้องชั่งดูให้ดีว่า คุณประโยชน์ที่ได้รับกับการเสี่ยง อันเนื่องมาจากการทดลองคุณภาพของยาใหม่ๆ นั้นอย่างไหนจะมีมากกว่ากัน

สำนักงานอาหารและยาอเมริกันซึ่งควบคุมดูแลเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับยาในสหรัฐเพิ่ม

จำนวนเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนของทบวงในต่างประเทศ เพื่อติดตามสอดส่องเรื่องการทดลองคุณภาพของยาของบริษัทเภสัชกรรมอเมริกัน แต่คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยดุ๊กเตือนว่าทบวงข้างต้น ไม่มีเจ้าพนักงานมากพอ ที่จะติดตามสอดส่องการทดลองคุณภาพของยาต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ดร.เควิน ชูลแมน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยดุ๊กกล่าวด้วยว่า มีความวิตกกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีการแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วม ในการทดลองคุณภาพของยาในต่างประเทศ ทราบถึงวิสัยต่างๆ ที่พวกเขาอาจเสี่ยงในการทดลองนั้นอย่างเต็มที่ ก่อนที่พวกเขาตกลงเข้าร่วมนั้นหรือไม่? เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า เราไม่มีขีดความสามารถมากพอ ที่จะติดตามสอดส่องเรื่องการละเมิดจริยธรรม ถึงแม้จะมีเอกสารบ่งบอก ที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบอย่างละเอียด ก่อนที่จะยอมตกลงเข้าร่วม ดร. เควิน ชูลแมนกล่าวด้วยว่า เขาไม่เคยได้ยินว่ามีการทดลองคุณภาพของยาครั้งไหน ที่ผู้เข้าร่วมได้รับอันตราย คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยดุ๊กเร่งเร้าให้มีการร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น ให้มีความเปิดเผยมากยิ่งขึ้นในหมู่อุตสาหกรรมเภสัชกรรม สถาบันการศึกษาที่ดำเนินการทดลองคุณภาพของยาในคลินิค และองค์กรที่ทำหน้าที่รักษากฎข้อบังคับในชาติที่กำลังพัฒนา เพื่อให้วางใจได้ว่าการทดลองคุณภาพของยานั้นปลอดภัย

งานวิจัยเกี่ยวกับการทดลองคุณภาพของยาในต่างประเทศชิ้นนี้ ลงพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ นิว อิงก์แลนด์ฉบับประจำสัปดาห์นี้


XS
SM
MD
LG