ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติ เริ่มปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคง


ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เริ่มการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคง หลายต่อหลายประเทศต้องการขยายจำนวนสมาชิกทั้งที่เป็นผู้แทนในระดับภูมิภาคและสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกถาวร 5 ประเทศ และไม่ถาวรอีก 10 ประเทศ ประเด็นสำคัญนอกจากนี้คือเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะมนตรีฯ

เรื่องการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงและการขยายจำนวนสมาชิกไม่ใช่เรื่องใหม่ พูดกันมานานกว่า 15 ปีแล้ว นักการทูตกล่าวว่า ส่วนใหญ่ของการประชุมปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องระเบียบการ เนื้อหาสำคัญจะเริ่มต้นหารือกันต้นเดือนหน้า

ประเด็นสำคัญของการปฏิรูปคณะมนตรีฯ คือจำนวนสมาชิก ใครบ้างจะมีอำนาจใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ ใครจะได้เป็นผู้แทนระดับภูมิภาค จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกกี่ประเทศ วิธีการทำงานของคณะมนตรีฯ และความสัมพันธ์ระหว่างคณะมนตรีฯ กับที่ประชุมสมัชชาใหญ่

เท่าที่แล้วมา การแก่งแย่งในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก และผลประโยชน์ของแต่ละชาติ ทำให้กระบวนการปฏิรูปต้องชงักงัน แต่คราวนี้ ผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติจากปากีสถาน เอกอัครราชทูต Husain Haroon มองการณ์ในทางดี

นักการทูตปากีสถานให้ความเห็นว่า การเจรจาคราวนี้จะดำเนินไปด้วยดี แม้ว่าผู้รู้จะคิดไปในทางไม่ดี และคิดว่าจะมีการรับฟังซึ่งกันและกัน และถ้าทำงานด้วยเจตนาที่จะร่วมมือกันแล้ว ก็เชื่อว่าจะทำให้องค์การสหประชาชาติดีขึ้นได้

ประเทศที่ทรงอิทธิพลในระดับภูมิภาค อย่าง เยอรมนี ญี่ปุ่น อินเดีย และบราซิล ต้องการที่นั่งถาวรในคณะมนตรีฯมานานแล้ว โดยยอมที่จะไม่มีสิทธิวีโต้ในทันที ประเทศในสหภาพแอฟริกาก็ต้องการที่นั่งถาวรเช่นเดียวกันด้วย

ในอีกด้านหนึ่ง ประเทศในระดับกลางกลุ่มหนึ่งได้ยื่นข้อเสนอ ให้เพิ่มจำนวนสมาชิกไม่ถาวรอีก 10 ประเทศ เมื่อรวมกับจำนวนที่มีอยู่แล้ว สมาชิกประเภทนี้จะเพิ่มเป็น 20 ประเทศ

สหรัฐกล่าวไว้ว่า จะสนับสนุนญี่ปุ่นและเยอรมนี ให้ได้เข้าเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีฯ ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาติคนใหม่ เอกอัครราชทูต Susan Rice กล่าวว่า สหรัฐเชื่อว่า ความชอบด้วยกฎหมาย ความคงอยู่และความก้าวหน้าในระยะยาว ของคณะมนตรีฯขึ้นอยู่กับว่าจะสะท้อนสถานภาพของโลกในศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่างไร

การถ่วงดุลย์อำนาจในคณะมนตรีฯในเวลานี้ ยังสะท้อนสถานภาพของโลก ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ โดยมีอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐดำรงตำแหน่งสมาชิกถาวรพร้อมด้วยอำนาจวีโต้ อีกสิบประเทศได้รับการเลือกตั้งให้เข้าเป็นสมาชิกได้เป็นเวลา 2 ปี

การเจรจาในเนื้อหาสำคัญของการปฏิรูปคณะมนตรีฯ จะเริ่มต้นในวันที่ 4 มีนาคมนี้


XS
SM
MD
LG