ลิ้งค์เชื่อมต่อ

mHealth เทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้พัฒนาระบบสาธารณสุข ในประเทศกำลังพัฒนา


มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่จะนำโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ มาพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา การประกาศโครงการนี้มีขึ้นที่การประชุม Mobile World ที่นครบาเซโลน่า ประเทศสเปนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมราว 5 หมื่นคน

มูลนิธิชั้นนำของโลก 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิ Rockefeller Vodaphone และมูลนิธิขององค์การสหประชาชาติ ต่างเข้าร่วมในการจัดตั้งสหพันธ์เทคโนโลยีเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพ หรือเรียกสั้นๆ ว่า mHealth โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเคลื่อนที่ทั้งในด้านสังคม และเศรษฐกิจ

คุณ Claire Thwaites ผู้อำนวยการสหพันธ์เทคโนโลยี ระหว่างองค์การสหประชาชาติกับ Vodaphone อธิบายว่า ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ

คุณ Thwaites บอกว่า เวลานี้ประชากรโลกในประเทศกำลังพัฒนาราว 2 พัน 2 ร้อยล้านคนสามารถเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ราว 305 ล้านเครื่อง

เธอบอกว่า เทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพได้ เช่น การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคเอดส์ หรือใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่ ในการเก็บข้อมูลสถิติสาธารณสุข การให้คำปรึกษา และวินิจฉัยโรคในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งกำลังขาดแคลนอย่างมาก ในประเทศกำลังพัฒนา

ตัวอย่างของการนำโทรศัพท์มือถือ มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นี้ คือที่ประเทศอูกานดานะครับ คุณ Claire Thwaites กล่าวว่า ที่นั่นมีโครงการชื่อ ส่งข้อความเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ประชาชนทราบถึงวิธีป้องกันเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ ผลของโครงการนี้ก็คือ มีประชาชนอูกานดามาเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นราว 40%

ผู้อำนวยการองค์กรร่วมด้านเทคโนโลยีผู้นี้ ยังบอกด้วยว่า การใช้โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะสามารถช่วยรับมือกับการระบาดของโรคอหิวาต์ในซิมบับเว และยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของสตรี จากการคลอดบุตร และเด็กๆ รวมทั้งช่วยป้องกันโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย โรคโปลิโอและโรคหัดด้วย โดยคาดว่าสหพันธ์เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพ จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG