ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ในประเทศไทย


กระทรวงสาธารณสุขไทยเตือนว่า ประชาชนจะติดเชื้อไวรัสเอดส์อีก เป็นจำนวนอาจถึงหนึ่งหมื่นสองพันคนในปีนี้ โดยกลุ่มที่ล่อแหลมที่สุดได้แก่สตรี และพวกชายที่รักเพศเดียวกัน

กลุ่มต่อต้านเอดส์ สวิงกำลังพยายามทำให้เกิดความตระหนักมากขึ้น ในหมู่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องที่น่าวิตกกังวลดังกล่าว

ตามถนนสายต่างๆ ในย่านพัฒน์พงศ์ กลุ่มต่อต้านเอดส์สวิงกำลังพยายามทำให้ผู้ที่ให้บริการทางเพศเกิดความตระหนักในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและเอดส์มากขึ้น

กลุ่มต่อต้านเอดส์สวิงที่มีคุณสุรางค์ จันทร์แจ่ม เป็นผู้อำนวยการ ซึ่งดำเนินงานอยู่ในหมู่ชายที่ให้บริการทางเพศทั้งที่กรุงเทพมหานคร และที่เมืองพัทยานั้นนำถุงยางอนามัยมาแจก ในหมู่ชายที่ให้บริการทางเพศเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกัน คุณสุรางค์กล่าวว่าบ่อยครั้ง ผู้ให้บริการทางเพศมักโดนตำรวจรังควาน

คุณสุรางค์กล่าวไว้ตอนนี้ว่า เราพบว่าผู้ให้บริการทางเพศประสบปัญหา หลายต่อหลายครั้งเมื่อมีถุงยางอนามัยอยู่ในความครอบครอง เพราะเรื่องนั้นหมายถึงว่า พวกเขาเป็นผู้ให้บริการทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทย และพวกเขาจะโดนตำรวจจับกุม

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มต่อต้านเอดส์ สวิง จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นการเจรจาหารือกับเจ้าที่ตำรวจแทน โดยในชั้นแรกไปปรึกษาหารือตามสถานีตำรวจท้องที่ แต่ในเวลาต่อมากลุ่มต่อต้านเอดส์สวิงดำเนินการผ่านทางโครงการอบรม และการให้ความรู้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้น ปีสุดท้ายจะไปร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มต่อต้านเอดส์ สวิง เป็นเวลาสามสัปดาห์ โดยพวกเขาออกปฏิบัติงานแบบเดียวกัน กับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มต่อต้านเอดส์ สวิง นักเรียนนายร้อยตำรวจเหล่านั้น ออกไปตระเวณให้ความรู้แก่พวกที่ให้บริการทางเพศ ที่เดินเร่ขายบริการอยู่ตามท้องถนนหรือตามบาร์ แล้วแจกถุงยางอนามัยให้ และพยายามชักจูงให้พวกเขาเข้าใจวิธีป้องกันตัวให้ปลอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และเอดส์

หลังจากนั้น บรรดานักเรียนนายร้อยตำรวจ ก็จะกลับไปรายงานให้เพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจทราบ นักเรียนนายร้อยตำรวจนัชรพล สินวิริยานนท์กล่าวไว้ตอนนี้ว่า

กระทรวงสาธารณสุขไทยระบุไว้ ในคำพยากรณ์ครั้งล่าสุดว่า ชายและหญิงผู้ให้บริการทางเพศคือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมากที่สุด

ในสัปดาห์นี้ กระทรวงสาธารณสุขไทยคาดการณ์ว่า ในปีนี้จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีรุ่นใหม่อาจถึงหนึ่งหมื่นสองพันคน ในปัจจุบัน ประเทศไทยมี ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหรือเป็นเอดส์แล้วมีจำนวนห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันกว่าคน และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ มีจำนวนหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันกว่าราย

คุณแพตริก เบนนี ผู้ประสานงานด้านเอดส์ของสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยกล่าวว่าในขณะที่การพยากรณ์ว่า จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีรุ่นใหม่หนึ่งหมื่นสองพันคนนี้ ดูจะต่ำกว่าตัวเลขที่เป็นจริงที่ประเทศไทย รายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีรุ่นใหม่ ซึ่งมีจำนวนปีละกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคนนั้นในช่วงสิบปีที่แล้วมากทีเดียว แต่แนวโน้มบ่งชี้ว่า การติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในกลุ่มที่เสี่ยงมากๆ จะสูงขึ้น

คุณแพตริก เบนนีกล่าวไว้ตอนนี้ว่ามีเครื่องบ่งชี้ว่า ในหมู่บุคคลที่เสี่ยงมากที่สุดคือผู้ให้บริการทางเพศทั้งชายและหญิง พวกที่ใช้เข็มฉีดยาเสพติด อัตราการติดเชื้อสูงขึ้นจริงในแต่ละปี ถึงแม้ว่าตัวเลขด้านผู้ติดเชื้อโดยรวมอาจลดลงต่อไปเรื่อยๆ

เขากล่าวด้วยว่า เรื่องที่วิตกกังวลกันมากเป็นพิเศษก็คือ จำนวนสตรีที่ติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่เพราะคู่สมรสของตนนำมาให้นั้นกำลังมีจำนวนมากขึ้น

แต่เขากล่าวว่า ผู้วางนโยบายตระหนักว่า จำเป็นจะต้องดำเนินงานต่อไปอีกโดยอาศัยทุนของรัฐบาลไทย และของสหประชาชาติเพื่อ ปรับปรุงด้านการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้แก่มหาชน

ประเทศไทยมีแผนจะลดจำนวนผู้เป็นเอดส์รุ่นใหม่ลง โดยการเอื้ออำนวยให้เข้าถึงยาต่อต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี และการบำบัดเยียวยา ตลอดจนให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างไม่จำกัดสำหรับผู้ที่เป็นเอดส์ และที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีกว่าร้อยละ 80 และครอบครัวของพวกเขาXS
SM
MD
LG