ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นิทรรศการเรื่องโลกร้อน ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งอเมริกา ที่นครนิวยอร์ค


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งอเมริกา ในนครนิวยอร์ค จัดแสดงนิทรรศการเรื่องโลกร้อน และเรียกร้องให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ว่านี้

นิทรรศการนี้ เรียกชื่อว่า "Climate Change: the Threat to Life and a New Energy Future" แปลได้ว่า "การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ: ภัยคุกคามชีวิตและอนาคตพลังงานใหม่"

คุณครู Christi Lagos พานักเรียนชั้นมัธยมปีที่หนึ่ง ของโรงเรียนมัธยมกลาง 88 Park Slope ในบรุ๊คลินไปดูนิทรรศการที่ว่านี้

คุณครู Christi อธิบายก่อนจะปล่อยนักเรียนให้เข้าไปดูนิทรรศการว่า การสะสมตัวของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สเรือนกระจกปลูกพืชอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมของเรา ซึ่งทำให้บรรยากาศห่อหุ้มโลกร้อนขึ้น มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้นักเรียนพยายามโยงข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้ากับเรื่องราวของสัตว์ และสถานที่ต่างๆ ในโลกที่ถูกผลกระทบ และให้คิดว่าตัวนักเรียนเอง จะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน

ที่หน้าบริเวณนิทรรศการ ผู้ไปชมจะเห็นภาพถ่ายเต็มฝาผนังด้านหนึ่ง ที่ลำดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และคุณครู Christi เน้นย้ำถึงผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วง 50 ถึง 60 ปีที่ผ่านมาว่า ประชากรโลกเพิ่มขึ้น รถยนต์และถนนเพิ่มขึ้น รวมทั้งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยส่วนต่อล้าน คำถามก็คือ เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นแล้ว เราจะทำอะไรเพื่อแก้ไขได้บ้าง

นั่นเป็นคำถามที่บรรดานักเรียนในชั้นของคุณครู Christi ต้องออกไปแสวงหาคำตอบจากการดูนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบ วิดีทัศน์ และลูกโลกหมุนที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศห่อหุ้มโลกให้เห็นพร้อมกันไปด้วย นอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เช่น ปะการังที่ตายไป หมีจากขั้วโลกที่ต้องค้นหาอาหารตามถังขยะ และนครนิวยอร์คที่ถูกน้ำทะเลไหลท่วมแสดงไว้ให้ดูด้วย

ภัณฑารักษ์สำหรับนิทรรศการ คุณ Edmond Mathez หวังว่าผู้ที่ได้ชมนิทรรศการจะมีความเข้าใจปัญหาที่เป็นวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

คุณ Edmond บอกว่าอยากให้เข้าใจด้วยว่า นอกจากเราจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในฐานะปัจเจกชนคนหนึ่งแล้ว ยังสามารถทำได้อีกด้วย ในฐานะที่เป็นสมาชิกชองชุมชน ของชาติ และของประชาคมโลก

นักเรียนที่ได้ไปดูนิทรรศการให้ความเห็นต่างๆ กันว่า ตนจะทำอะไรได้บ้าง คนหนึ่งนั้นบอกว่า เวลาสีฟันตอนเช้า จะไม่เปิดน้ำทิ้งเหมือนแต่ก่อน อีกคนหนึ่งบอกว่า จะใช้กระดาษทั้งด้านหน้า และหลัง รู้จักประหยัดไฟฟ้า และน้ำประปา เพื่อว่าคนรุ่นหลังจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้

ทั้งหมดนี้ นับว่าเป็นก้าวเล็กๆ ที่สำคัญXS
SM
MD
LG