ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ศูนย์วิจัยพิว เร่งเร้าให้สหรัฐร่วมมือกับจีน หาวิธีลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศ


รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลกฉบับใหม่ ของสมาคมเอเชีย และศูนย์พิว ได้เร่งเร้าให้สหรัฐร่วมมือกับจีน หาวิธีลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศ ที่ทีส่วนทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน

รายงายฉบับนั้นมีลักษณะเป็นทั้งถ้อยแถลง แสดงวิสัยทัศน์ และแผนที่เส้นทางสำหรับนโยบาย เกี่ยวกับการที่สหรัฐและจีน จะดำเนินความเพียรพยายามร่วมกัน เพื่อแก้ไขเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ผู้อำนวยการของศูนย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีน แห่งสมาคมเอเชียกล่าวว่า พูดอย่างเรียบๆ การท้าทายนั้นคือ การที่สหรัฐและจีน ร่วมกันปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกือบร้อยละ 50 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ที่ปล่อยออกมาในแต่ละปี เขาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือกันหาวิธีลดเรื่องดังกล่าว

ตลอดแปดปีที่ประธานาธิบดีบุชบริหารสหรัฐสหรัฐไม่ยอมให้สัตยาบันอนุสัญญาเกียวโต ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ปธน.บุชอ้างว่า การที่อนุสัญญาฉบับนั้น กำหนดให้ปล่อยมลพิษภาคอุตสาหกรรม และว่าชาติกำลังพัฒนา ก็อยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายด้านการปล่อยมลพิษดังกล่าว

แต่ทว่ารายงานฉบับใหม่ของสมาคมเอเชีย และศูนย์พิวตั้งข้อสังเกตว่า ความเห็นโดยรวมอย่างท่วมท้นของนักวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์นั้น ทำให้ภาวะเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของทุกชาติ เสี่ยงต่ออันตราย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG