ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิธีการเก็บอาหารไม่ให้เสีย สำหรับผู้คนในประเทศกำลังพัฒนา ที่ไม่มีตู้เย็นใช้


ครูผู้หนึ่งในประเทศไนจีเรีย คิดวิธีเก็บอาหารไม่ให้เสีย สำหรับผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีตู้เย็นใช้ และแนวคิดดังกล่าว ได้รับรางวัลความคิดริเริ่มยอดเยี่ยม จากบริษัทนาฬิกาโรเล็กซ์ เมื่อปี 2543 ด้วย

อุณหภูมิที่ร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนานั้น สร้างปัญหาให้กับการเก็บอาหารไม่ให้เน่าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้คนไม่มีตู้เย็นใช้ หรือว่ามี แต่ค่าไฟราคาแพง

เมื่อปี 2538 ครูคนหนึ่งชื่อโมฮัมหมัด บาอับบา ในประเทศไนจีเรีย พบวิธีแก้ปัญหานี้ โดยเค้าเรียกว่า วิธีแก้ปัญหาความร้อนแบบใส่ไหอยู่ในไห หรือ Pot in Pot Cooling System

วิธีดังกล่าวประกอบด้วยไห หรือภาชนะเก็บอาหารรูปทรงกลมซึ่งเป็นดินเหนียวสองใบ ใหญ่หนึ่ง เล็กหนึ่ง และนำไหใบเล็กใส่ไว้ในไหใบใหญ่ เสร็จแล้วนำทรายเปียกเทใส่ ระหว่างช่องว่างของไหสองใบนี้ และคลุมด้วยผ้าที่เปียกชื้นอีกทีหนึ่ง

วิธีนี้ช่วยให้เก็บอาหารที่อยู่ในไหใบเล็ก ด้วยกระบวนการของการระเหย โดยความชื้นของทรายเปียก ที่อยู่ระหว่างไหสองใบ จะช่วยถ่ายเทความร้อนออกไป ด้วยการระเหยผ่านทางผิวนอกของไหใบใหญ่

วิธีดังกล่าว สามารถช่วยให้อุณหภูมิภาชนะ หรือไหใบข้างใน ที่ใช้เก็บอาหารนั้น ลดลงได้หลายองศา และอาหารที่เก็บด้วยวิธีนี้ ก็จะคงสภาพอยู่ได้ โดยไม่เสียหลายสัปดาห์ทีเดียว

หลังจากที่ผู้คนในประเทศไนจีเรีย และประเทศอื่นๆ ของทวีปแอฟริกา เริ่มใช้วิธีนี้เพื่อเก็บอาหาร เพราะว่ามีราคาถูกนั้น คุณครูโมฮัมหมัด บาอับบา ได้ใช้เงินทุนส่วนตัวของเขา ลงทุนสร้างระบบไหเก็บอาหารนี้ 5,000 ใบ เพื่อใช้ในชุมชนของตน

และเมื่อปี 2543 บริษัทนาฬิกาโรเล็กซ์ของสวิสเซอร์แลนด์ ได้มอบนาฬิกาโรเล็กซ์ สำหรับผู้ประกอบการ แก่คุณครูโมฮัมหมัด บาอับบา ในฐานะที่เขาช่วยพัฒนาโครงการ ที่ส่งเสริมความรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG