ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานวิจัย “The World’s Water” ระบุเอเชีย และแอฟริกา กำลังประสบปัญหาด้านน้ำอย่างรุนแรง


สถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสถาบันไม่แสวงหากำไร รายงานว่า ตามบริเวณหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบรรดาประเทศกำลังพัฒนา กำลังขาดแคลนน้ำสะอาด

รายงานการศึกษาวิจัยชื่อ "The World's Water" ซึ่งออกทุก 2 ปีระบุว่า เอเชียและแอฟริกา กำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำนี้ อย่างรุนแรงที่สุด และจีนก็เผชิญกับภัยพิบัติ เกี่ยวกับเรื่องน้ำเช่นกัน สถาบันแปซิฟิก ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งข้อสังเกตว่า สภาพภูมิอากาศของโลกที่ร้อนขึ้น กำลังก่อความกระทบกระเทือนอย่างมาก เกี่ยวกับเรื่องการมีน้ำสะอาดสำหรับนำมาใช้

ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำผู้หนึ่งกล่าวว่า พลโลกหนึ่งพันล้านคน ไม่มีทางเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย พลโลกอีก 2 พัน 5 ร้อยล้านคน หรือมากกว่านั้น ไม่มีบริการด้านสุขภิบาล ไว้สนองความต้องการ พลโลกเหล่านั้นส่วนใหญ่อยู่ทางแอฟริกา และเอเชียใต้

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก กำลังกระทบกระเทือนบางบริเวณอย่างใหญ่โต เกี่ยวกับเรื่องการมีน้ำจืดไว้ใช้ นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากเห็นพ้องต้องกัน ว่าบรรยากาศของโลกกำลังร้อนขึ้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG