ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานความคืบหน้าด้านสิทธิมนุษยชน ในประเทศจีน


ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นับเป็นครั้งแรก ที่ประวัติการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของจีน ถูกตรวจสอบโดยกลไกใหม่ ของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ

แต่ก็มีมิตรประเทศของจีนหลายประเทศ ที่ออกมากล่าวปกป้องแก้ต่างให้กับจีน

กลไกใหม่ของสภาสิทธิมนุษยชนนี้เรียกว่า Universal Periodic Review ซึ่งทำรายงานเรื่องความคืบหน้าด้านสิทธิมนุษยชน โดยเทียบกับพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

และก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา จีนได้ออกมาแถลงปกป้องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของตน อย่างแข็งขัน โดยหัวหน้าคณะผู้แทนของจีนได้ย้ำว่า จีนนั้นได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน และปกครองประเทศโดยอาศัยหลักของกฏหมาย เพื่อปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

แต่จีนก็ไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียว ที่ออกมาแถลงแก้ต่างในเรื่องนี้ เพราะพันธมิตรของจีนหลายประเทศ อย่างอัลจีเรีย ได้กล่าวตำหนิประเทศตะวันตก ที่นำประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของจีน มาทำให้เป็นเรี่องการเมือง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG