ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย สาขานิวยอร์ค


การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้มากโขทีเดียว ผู้สื่อข่าววีโอเอมีรายงานการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขานิวยอร์ค มาเสนอ

คุณบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค ซึ่งกำลังครบวาระดำรงตำแหน่งเร็วๆ นี้ ได้กล่าวสรุปทบทวนผลงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์คในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ว่าทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เน้นการทำงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ถึงสื่อมวลชน และนักเขียน และบริษัทนำเที่ยว และจะมีการจัดทำ Newsletter เป็นรายเดือนทุกเดือน ซึ่งให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และส่งไปให้สื่อมวลชนในพื้นที่ รวมทั้งบริษัทนำเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับประเทศไทย

นอกจากนี้ จะทำงานใกล้ชิดกับนิตยสารของเวบไซต์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลปัจจุบัน ทันสมัย และเชิญบุคคลเหล่านี้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทย เพื่อจะได้นำข้อมูลของประเทศไทยมาเขียนในหนังสือ และบรรจุลงในเวบไซต์เพื่อเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้าไปหาได้

ส่วนเรื่องการพัฒนาเวบไซต์ ทางสำนักงานได้ให้ความสำคัญเต็มที่ เพื่อพัฒนาเวบไซต์ให้สมบูรณ์ มีข้อมูลเหมาะสมสำหรับตลาดสหรัฐ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลด Brochure จากเวบไซต์ได้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเวบไซต์ได้ที่ www.seeyouinthailand.com

รับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์XS
SM
MD
LG