ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้นำแรงงาน เรียกร้องให้รัฐสภาสร้างหลักประกันเรื่องงาน Green Jobs


ร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐสภาสหรัฐฯ กำลังพิจารณาขณะนี้ คาดว่าจะสร้างงานประเภท Green Jobs ซึ่งหมายถึงงานเกี่ยวกับแหล่งพลังงานทดแทน และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมา

แต่กลุ่มอนุรักษ์และผุ้นำด้านแรงงานเรียกร้องให้รัฐสภาให้หลักประกันว่างานประเภทนี้จะจ้างคนอเมริกัน จ่ายค่าแรงที่เป็นธรรม ฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็น และให้สวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อไม่เพียงแต่สร้างงานที่มีคุณภาพสำหรับคนอเมริกันเท่านั้น แต่จะช่วยคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG