ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมายในเอเชีย ร่วมป้องกันการขยายตัวของโรคเอดส์


ที่กรุงเทพมหานครกำลังมีการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศ ซึ่งใช้เวลาสามวัน ของสหประชาชาติ การประชุมพิเศษที่ว่านี้ เรียกร้องให้ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมาย ในภูมิภาคเอเชีย ตอ.เฉียงใต้ ให้ความช่วยเหลือในการรับมือ เพื่อป้องกันการขยายตัวของโรคเอดส์

แต่ผู้บรรยายในที่ประชุมพิเศษของสหประชาชาตินี้ ยอมรับว่า ยังมีปัญหาท้าทายอยู่อีกมากมาย เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักตื่นตัวในหมู่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และในชุมชนโดยทั่วไป

โครงการร่วมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี และโรคเอดส์ แห่งสหประชาชาติ หันไปเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในเอเชีย และย่านแปซิฟิก ช่วยเหลือโครงการ ในการต่อต้านการระบาดของโรคนี้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณเจษฎา สีวาลี


XS
SM
MD
LG