ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ระดับสูง และนักธุรกิจในกัมพูชา


องค์กรสอบสวนการทุจริต จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ Global Witness ระบุว่า จนท.ระดับสูงบางคน และนักธุรกิจในกัมพูชาได้รับเงินหลายล้านดอลล่าร์จากข้อตกลงด้านน้ำมันและเหมืองแร่ในกัมพูชา

ในรายงานเรื่อง Country for Sale ขององค์กรต่อต้านการทุจริต Global Witness ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ระบุว่า จนท.รัฐบาลและนักธุรกิจในกัมพูชากลุ่มหนึ่งได้กำไรมหาศาลจากธุรกิจน้ำมัน และเหมืองแร่ที่กำลงัเติบโตอย่างรวดเร็วในกัมพูชา โดยรายงานบอกว่ากลุ่มคนดังกล่าวประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีฮุน เซ็น นักธุรกิจ ผู้นำทางทหารของกัมพูชา และแม้แต่ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งควบคุมสัมปทานด้านน้ำมัน เหมืองแร่และก๊าซธรรมชาติในกัมพูชา

กฎหมายเมื่อปี พศ. 2541 อนุญาตให้รัฐบาลกัมพูชาสามารถลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านรัฐสภาและการตรวจสอบจากสาธาณชน คุณ Eleanor Nichols จากองค์กร Global Witness ระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาได้รับเงินในรูปของโบนัสจากบริษัทเอกชนเป็นมูลค่าหลายล้านดอลล่าร์ ซึ่งเงินดังกล่าวไม่ได้ปรากฎอยู่ในบัญชีแห่งชาติ

คุณ Nichols บอกว่าคำถามก็คือ เงินเหล่านั้นหายไปไหน? แต่ก็ยังไม่มีคำตอบออกมาจากทางรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างใด

เมื่อเดือนพฤศจิกายน สถานฑูตกัมพูชาประจำกรุงลอนดอน ได้ลงความเห็นในเว็บไซต์ของสถานฑูตว่า รายงานของ Global Witness ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งร้ายต่อกัมพูชา และว่า Global Witness กำลังพยายามทำให้ภาพพจน์ของกัมพูชาเสื่อมเสีย และบ่อนทำลายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของกัมพูชา

ปัจจุบันรายได้จากน้ำมัน และเหมืองแร่เป็นเพียงส่วนน้อยของทรัพย์สินทั้งหมดของรัฐบาลกัมพูชา แต่คาดว่ารายได้จากน้ำมัน กำลังจะเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านดอลล่าร์ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเงินที่รัฐบาลกัมพูชาได้รับส่วนใหญ่ คือประมาณครึ่งหนึ่งมาจากเงินบริจาคจากต่างประเทศ ซึ่งคุณ Gavin Hayman ผู้อำนวยการโครงการของ Global Witness กล่าวว่าที่ผ่านมา ประเทศผู้บริจาคเงินยังไม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาคอร์รับชั่นในกัมพูชา

คุณ Hayman ยกตัวอย่างว่า ได้มีการพูดถึงกฎหมายต่อต้านการคอร์รับชั่น ในกัมพูชามาราว 14 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ทุกๆปี บรรดาประเทศผู้บริจาคเงินต่างขอให้รัฐบาลกัมพูชาเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ทุกปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นแต่อย่างใด จนท.ของ Global Witness ผู้นี้ยังบอกด้วยว่า ล่าสุดทางประเทศผู้บริจาคเงินได้ล้มเลิกการกดดันกัมพูชา ให้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในอุตสาหกรรมการทำเหมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดให้รัฐบาลต้องเปิดเผยรายได้และรายจ่ายทั้งหมดในธุรกิจน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร่ต่อสาธารณะ

ก่อนหน้านี้องค์กร Global Witness เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบความโปร่งใสในอุตสาหกรรมป่าไม้ ของกัมพูชา แต่หลังจากรายงานเมื่อปี พศ.2550 ได้กล่าวหาว่ามี จนท.ระดับสูงของกัมพูชา เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้เถื่อน Global Witness จึงถูกยกเลิกใบอนุญาตในกัมพูชา ในขณะที่ จนท.ขององค์กรตรวบสอบการคอร์รับชั่นแห่งนี้ก็ถูกขู่ฆ่า


XS
SM
MD
LG