ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณภัทราวรรณ เวชศาสตร์ เกี่ยวกับกิจกรรมภาพยนต์ไทย ที่สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน


ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 27 กุมภาพันธ์นี้ สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดสัปดาห์ภาพยนต์ไทยขึ้น ซึ่งมีภาพยนต์ไทยที่คัดเลือกในแนวต่างๆ รวม 12 เรื่อง มาฉายให้ผู้สนใจได้ชม ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

การจัดสัปดาห์ภาพยนต์ไทยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทูตเชิงวัฒนธรรม ในต่างประเทศ ซึ่งยังมีกิจกรรมอื่นๆ นอกเหรือจากการฉายภาพยนต์ไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ระหว่างคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ และคุณภัทราวรรณ เวชศาสตร์ อัคราชทูต ฝ่ายวัฒนธรรม ของสถานทูตไทย ที่กรุงวอชิงตัน


XS
SM
MD
LG