ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานชิ้นใหม่ของ ILO เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก


รายงานชิ้นใหม่ของ ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า โลกอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติเกี่ยวกับการจ้างงาน ซึ่งจะเป็นผลให้มีอัตราการว่างงานสูงโดยเฉลี่ยถึงราว 7% และเป็นผลให้พลเมืองโลกว่างงานถึงกว่า 50 ล้านคน

งค์การแรงงานสากลคาดหมายว่า วิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลก จะทำให้พลโลกว่างงานเพิ่มขึ้นอีกระว่าง 18 ล้านถึง 50 ล้านคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ว่า เศรษฐกิจโลกจะถดถอยร้ายแรงแค่ไหน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG