ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กิจกรรม Thai Film Week ณ สถานทูตไทยกรุงวอชิงตัน


ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคมถึง 27 กุมภาพันธ์นี้ สถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตัน ได้จัดกิจกรรม Thai Films Week ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเรื่องการทูตแบบเชิงวัฒนธรรม โดยกิจกรรมที่ว่านี้ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี

คุณภัทราวรรณ เวชศาสตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษาของสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตัน ฝ่ายวัฒนธรรม ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน Thai Films Week ที่ว่านี้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG