ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงเทพฯ


องค์การความช่วยเหลือระหว่างประเทศของสวีเดน เสนอรายงานเรียกร้องให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในวันนี้ที่กรุงเทพฯ จะมีการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งมีสหประชาชาติสนับสนุน โดยมีผู้แทนกว่า 200 คนจากยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วม เพื่อหารือถึงการลงทุนและความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศของสวีเดน เสนอรายงานเรียกร้องให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน

ในรายงานได้เตือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า มีความอ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รายงานชี้ว่าสภาพความยากจนที่ยังมีอยู่สูง และภูมิประเทศที่มีแนวชายฝั่งทะเลกว้างขวาง ดังนั้นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดอุทกภัยได้ง่าย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ภายใน 6 ปีนี้ภาคเอกชนทั่วโลกใช้จะใช้เงินประมาณ 86,000-109,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่ทว่าวิกฤติการเงินระหว่างประเทศ ก็กำลังคุกคามการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อการนี้

อย่างไรก็ตาม คุณแอนเดอร์ส นอร์ดสตรอม ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศของสวีเดน เสนอให้พิจารณาวิกฤติที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการแก้ปัญหาในระยะยาวให้กับเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งให้โอกาสกับการจ้างงานที่จะมีมากขึ้น

คุณนอร์ดสตรอม บอกว่า การเจรจาระหว่างประเทศนั้นมีความจำเป็น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริจาค จากทั้งภาครัฐบาล และเอกชนสู่อุตสาหกรรมที่จะต้องปรับตัวเองเมื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ขณะที่คุณโนลีน เฮย์เซอร์ เลขาธิการบริหารของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก พยายามให้ภาคเอกชนแสดงบทบาทแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เขาเผยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นทั้งภัยคุกคามและโอกาสการเติบโตของเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และว่ามีความจำเป็นที่ภาคเอกชนจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้

ทางด้านคุณนอร์ดสตรอม บอกว่า ภาคธุรกิจจะเข้ามาลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อเป็นอีกแหล่งหนึ่งในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เขาเชื่อว่า นอกจากจะต้องสร้างหลักประกันให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ ดำเนินไปอย่างมีเหตุผลแล้ว ยังจะต้องจัดการกับปัญหาที่ท้าทายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เขาคิดว่ามีสัญญาณที่ดีว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระดับพหุภาคี และจะมีข้อตกลงระดับนี้ทั่วโลก


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG